Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I høst er det plantet trær langs ny gang/sykkelveg i Osloveien i Frogn kommune. Og om halvannen måned er det åpning.

Gang/sykkelveien langs en del av Osloveien fra Drøbak og østover i retning E6 ved Årungen er første delprosjekt i E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2.

to mennesker ved trær som plantes ut langs veg
Byggeleder Pål Aanerød Ellingsen og fagressurs grønt i Statens vegvesen, Benedikte Watne Oliver ved Osloveien da trærne ble plantet ut for noen uker tilbake. (Foto: Kjell Wold)

Arbeidet med 3,3 kilometer gang sykkelveg langs fv.1390 Osloveien fra Ottarsrud (kryss fylkesvei 1390 og fylkesvei 152) og fram til bussholdeplassen ved Bakker bru har pågått siden i fjor høst.

Månedsskiftet november/desember

Nå nærmer det seg åpning for gang/sykkelveg-anlegget som trolig blir i månedsskiftet november/desember. Hele strekningen er nå asfaltert, trær er plantet ut og resten av belysningen monteres nå på plass i løpet av de neste ukene.

treplanting på gårdstun
En av de nærmeste naboene til gangvegen fikk plantet et tuntre av kirsebær. (Foto: Kjell Wold)

Park og Anlegg er entreprenøren på jobben, som er et spleiselag mellom Statens vegvesen og Viken fylkeskommune. Statens vegvesen dekker kostnaden fra Ottarsrud til Huseby og Viken fylkeskommune dekker kostnaden for Huseby til Bakker bru. Frogn kommune er også med i kontrakten ved at de legger 3500 meter spillvannsledning, tre pumpestasjoner og ny vannledning.

Eik, alm, bøk og kirsebær

Trærne som ble plantet i slutten av september er eik, alm og et kirsebærtre på tunet til en av nabogårdene til anlegget. Ved den samme gården er det også plantet en hekk av bøk. Arbeidene har pågått uten vesentlig forstyrrelser for trafikken på fylkesveien.

nyasfalter gang sykkelveg får vegbelysning
Den nye gang/sykkelveien er ferdig asfaltert, nå står vegbelysning igjen på deler av strekningen. (Foto: Kjell Wold)

Totalkostnaden på prosjektet er på rundt 80 millioner kroner og planlagt åpning er som nevnt en gang i månedsskiftet november/desember 2022.

Aktuelt for fylke(r): Viken