Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Gang/sykkelvegen langs Osloveien utenfor Drøbak er i god rute til åpning før jul i år.

ny gangveg er asfaltert og nærmer seg åpning før jul
Deler av gangvegen tar allerede form og får belysning. (Foto: Kjell Wold)

Byggingen av 3,3 km g/s-veg langs fv.1390 Osloveien fra Ottarsrud (kryss fylkesvei 1390 og fylkesvei 152) og fram til bussholdeplassen ved Bakker bru startet i fjor høst.

-Målet nå er å være ferdig med omleggingen av fylkesveien slik at vi kan avslutte lysreguleringen før sommerferien,  vi håper vi klarer det. Topplaget på asfalten vil bli utført etter ferien sammen med pussing av skråninger, forteller prosjektleder Vibeke Malvik i Statens vegvesen.

Ferdig i desember

Det jobbes mot en komplett ferdigstillelse av hele prosjektet innen desember 2022 og entreprenøren Park & Anlegg er i god driv. Litt avhengig av hvordan høsten går kan det være at det er nødvendig å utsette noen sesongarbeider til våren 2023. Men dersom høsten blir fin blir det satt ned  12 nye trær fordelt på prosjektet allerede i høst.

vegarbeider med gang/sykkelveg langs fylkesvei
Den nye gangvegen langs Osloveien blir hele 3,3 kilometer. (Foto: Kjell Wold)

-Det skal plantes fire sommereik og åtte alm, forteller ytre miljørådgiver Benedikte Oliver. Alle trærne skal stå langs veien. En eik ved Øvre Tomter, tre eiker ved Huseby søndre, fem alm ved Huseby og tre alm ved Folkvang. I tillegg skal det plantes et tuntre på Mellom Huseby.

To uker feriepause

Det blir sommerferie på anlegget i uke 29 og 30. Kan bli noe, men minimal aktivitet i uke 28. Gang- og sykkelveien er et spleiselag mellom statens vegvesen og Viken fylkeskommune der Statens vegvesen dekker kostnaden fra Ottarsrud til Huseby og Viken fylkeskommune dekker kostnaden for Huseby til Bakker bru.

lysregulert vegstrekning pga vegarbeid.
Deler av veien har hatt lysregulert trafikk under arbeidet, men trafikkavviklingen har gått greit. (Foto: Kjell Wold)

På en 600 meter lang strekning mellom Ødegården og Bilitt forskyves Osloveien mot nord for å redusere konflikt med bebyggelsen. Ved Huseby Nordre skal Teipavegen stenges og ny Teipaveg skal bygges vest for gården Huseby Nordre. På Rødsholtet stenges en av to avkjørler mot fylkesveien.

For å sikre adkomst til beboerne lages det en ny vei mellom de to interne veiene. Det skal også inkluderes arbeider for Frogn kommune som omfatter prosjektering og bygging av 3500 meter spillvannsanlegg med tilhørende pumpestasjoner, og 850 meter vannledning.

 

Aktuelt for fylke(r): Viken