Prosjektleder Anne-Grethe Nordahl i Statens vegvesen var både overrasket og glad da nyheten om oppstartbevilgning til Oslofjordforbindelsen ble kjent i dag

glad gjeng  rundt et bord utbringer en skål for Oslofjord 2
Glad gjeng på anleggskontoret på Nygård i Ås, alkofri skål for oppstartpenger til Oslofjord 2 i 2024, som statsråden lovet i dag. (Foto: Vibeke Malvik)

-Vi fikk godkjent reguleringsplan for hele prosjektet alt i 2015. Kommunene og Viken fylke har gitt sin tilslutning til bompengefinansierintakster og bomplassering. Prosjektet har vært til ekstern kvalitetssikring (KS2). Får vi stortingsvedtak om penger om ikke så lenge er vi klare, sier Nordahl.

Men først må hun samle «gjengen» på Nygård i Ås igjen. Etter stoppordren i vinter har de lånt ut nesten hele staben til andre prosjekter, blant annet til E18 Vestkorridoren, et annet viktig prosjekt. Det jobbes med å ferdigstille konkurransegrunnlaget for totalentreprise slik at det kan bli sendt ut før sommeren 2024. Deretter gjennomføres selve anskaffelsen med kvalifisering av tilbydere og forhandlinger.

kake for vegmarkering
Gode nyheter feires alltid med kake på veganlegg, også ved Nygårdskrysset. (Foto: Vibeke Malvik)

-Da er vi klare til byggestart så snart det lar seg gjøre, sier en glad prosjektleder Anne-Grethe Nordahl i Statens vegvesen.

Det var samferdselsminister Jon-Ivar Nygård som slapp nyheten på gangbrua over E134 på Måna i Frogn mandag. Han fortalte dette til lokalpolitikere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet fra begge sider av fjorden.

Første etappe av E134 Oslofjordforbindelsen mellom Asker og Frogn ble åpnet 29. juni 2000. Nå er det håp om at ny E134 fra Verpen i asker og fram til Vassum og E6 kan stå ferdig i fire felt innen 2030.

 

Aktuelt for fylke(r): Viken