I Kongeveien 231 i Ås er det fem dronninger som regjerer. Til høsten abdiserer en av dem. Møt The Fab Five på Nygårdskrysset anlegg.

fem kvinner i takt over fotgjengerfelt i Ås
Fem dronninger styrer to vegprosjekter fra riggen i Kongeveien (i bakgrunnen) i Ås. Sjefen Anne -Grethe Nordahl i front med Mary-Ann Breisnes, Vibeke Malvik, Marte Bjørnaa Otnes og Linda Kjellin Karlsen i takt. (Illustrasjon: Jon Opseth/foto: Kjell Wold)

Kvinner har for lengst erobret ulike lederposisjoner også i Statens vegvesen. Men på riggen i Kongeveien rett sørøst for Tusenfryd og Vinterbro består hele prosjektledelsen for to store vegprosjekter utelukkende av kvinner. Det er mer uvanlig.

Sjefsdronning og prosjektleder for dobbeltprosjektet er Anne-Grethe Nordahl. Hun har knyttet til seg to delprosjektledere: Vibeke Malvik for E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 og Mary-Ann Breisnes for E18 Retvet-Vinterbro. De to øvrige i denne spesielle lederkvin(ne)tetten er sjef for pengebingen, controller Marte Bjørnaa Otnes og byggherrestøtte med mye mer Linda Kjellin Karlsen.

kvintett klar til møte
Klart for prosjektledermøte i excel-modus 8. mars 2023: F.v. Mary-Ann Breisnes, Anne-Grethe Nordahl, Marte Bjørnaa Otnes, Linda Kjellin Karlsen og Vibeker Malvik. (Foto: Kjell Wold)

Slik ble The Fab Five en realitet

Januar 2012: Vegdirektøren beslutter at det skal bygges et nytt tunnelløp under Oslofjorden. I februar samme år blir Anne-Grethe Nordahl bedt om å lede arbeidet. Kort tid etter ringer Vibeke Malvik til Anne-Grethe og spør om å få være med på eventyret. Marte Bjørnaa Otnes blir også koblet på tidlig for å passe økonomien fra utposter som London, Singapore og Vestkorridoren.

2012-13: Eget prosjektkontor opprettes i Østensjøveien 34 i Oslo. «Midt i smørøyet», ifølge Anne-Grethe, omgitt av geoteknikere, geologer, brufolk og BSS.

2015: Feiring: Vedtatt reguleringsplan for Oslofjordprosjektet.

2016: Mary-Ann Breisnes er ferdig på Økern og spør Anne-Grethe om det også er plass til henne på prosjektet.

2017: Nyordet «nedtrekk» legges dødt på kort tid ved at det rapporteres på en helt spesiell måte. Og ordet kommer aldri tilbake.

superwoman plakat på prosjektdør
Prosjektleder og Superwoman Anne-Grethe Nordahl i fri dressur. (Foto: Kjell Wold)

2018: E18 Retvet-Vinterbro trenger ny prosjektleder. Anne-Grethe blir spurt om også å ta den jobben. Slik oppstår et spesielt lederteam for de to prosjektene. Da slutter også super-Linda Kjellin Karlsen seg til ledergruppen. Vibeke tar Oslofjord, Mary-Ann E18 og Anne-Grethe blir “the big boss”. Og slik ser The Fab Five dagens lys.

2019: Begge prosjektene blir samlet på Nygårdskrysset anlegg i Kongeveien 231 i Ås kommune.

Kreative korona-år

2020-2022: Koronaen setter også sitt preg på riggen i Kongeveien og dronning-kvintetten. Men det løses med kreativitet og humor: Inspirert av alle innslag på vegveven om full rulle på både det ene og det andre prosjektet, slippes  filmen «Full rulle på hjemmekontor» der alle viser at de ruller også på hjemmebane. Deretter slippes filmen «Vi hopper i vannet», som gjøres på hver sin måte, enkelte trenger faktisk også litt hjelp, forteller Anne-Grethe. The Fab Five får også på plass verdens beste velferdskomite som finner på masse hyggelige ting.

kvinnetett på veg over et fotgjengerfelt
Til høsten vinker Mary-Ann Breisnes t.h farvel til sine Fab Five kolleger, som da for en stund blir Fab Four. Riggen, Nygårdskrysset anlegg i bakgrunnen. (Foto: Kjell Wold)

2023: -Litt stusslig tid, da veldig mange av den fine gjengen er på utlån til andre prosjekter. -Men vi holder stand med kake hver fredag og er glade hver gang noen av dem stikker innom. Nytt av året er at vi har vi startet egen gå- og joggegruppe! Målet for de ivrigste joggerne er å delta i 10 for Grete under Oslo Maraton. Formen skal testes før ferien med en gå/joggetur til Nesset der premien er verdens beste softis. Og i år stiller vi med hele 3 grupper i Sykle-til-jobben-aksjonen. Vi stiller også sterkt på bedriftsidrettslagets tur i september, faktisk hele prosjektledelsen, forteller en stolt sjef.

Møtereferat på excel

Andre særtrekk ved The Fab Five er at nesten alle møtereferat leveres på excel. Det er nok Anne-Grethe som må ta skylda for det siden hun elsker excel. For å holde humøret oppe når de to prosjektene har strevd i motvind har Anne-Grethe utfordret ledergruppa og resten av prosjektgjengen til å gjøre morsomme ting.

Dilla på georginer

-Vi er hekta på georginer på våren. Det kan sikkert oppleves som mye for både gutt og jente, men heldigvis avtar det når de har kommet i jorda. Det er også gøy med mange jenter på riggen, slik at fotball og militæret som lunsj-tema nå har sterk konkurranse fra strikkeoppskrifter og blomsterdyrking.

-Vi har et ordtak i prosjektet som går på “vi bare gjør det”, mer nyttig å bruke energien på å gjøre ting enn å klage. Vi har egne introduksjonsprogrammer for alle nye på prosjektet, også for ansatte i Svv, men som er nye hos oss.

bildekollasj med plakater og tegn inger fra anleggsrigg
Trauste koronaår ble medisinert med humor og kreativitet. (Illustrasjon MIchelle Gigi Stoltenberg/foto: Kjell Wold)

Skaper et miljø

-Vi lager årsplan hvert år, selv om kravet til det forsvant med omorganiseringen. Det er kjekt å vite hva som forventes av deg i løpet av året, og vite hva de forskjellige skal bruke tiden sin på. Kanskje ikke alle trives under dette kvinneregimet, men vi prøver så godt vi kan å skape et miljø der det er plass for alle til å trives. Samtidig er det viktig å si, at alle har et eget ansvar for både egen og andres trivsel, trivsel er ikke alene et lederansvar. Og her på Nygårdskrysset er vi så heldige at veldig mange tar det ansvaret, sier sjefsdronninga. Og føyer til at anlegget var så heldige å vinne Ingunns arbeidsmiljøpris for 2020/2021. Det satte de stor pris på.

15 glade vegvesener på riggen sin
The Fab Five-dronningene med noe av sitt hoff: I mellomsjiktet f.v. Lars M Kolstad, Mill-Hege Gravem Bertheussen, Per Egil Jansen og Anders E Seielstad. På grunnplanet f.v. Pål Aanerød Ellingsen, Lars Oulie, Ellen Pettersen, Benedikte Watne Oliver, Tine Langvatn og Ole L Gripstad. (Foto: Kjell Wold)

Kort CV om The Fab Five

Mary-Ann: -har gått gradene fra «flisegutt» til prosjektleder - og da kommer jeg vel ikke høyere i min alder, så nå går jeg av med pensjon.  Jobbet i Svv i 44 år på anlegg/UTB/Byggherre - fra å være eneste jente på jobb til dette jentefellesskapet vi har på Nygårdskrysset har vært en utrolig flott reise. 

Vibeke: -har jobbet i Svv i 27 år. Startet som oppsynsmann og har vært innom anleggsavdelingen, drift og vedlikehold, produksjonsavdelinga, Vegdirektoratet og utbygging.  Som Mary-Ann var jeg eneste jente på jobb i mange år. Mange gode kollegaer gjør at det aldri har vært vanskelig å være eneste jente. Men det er stas at det har blitt mer balansert nå.

Linda: -har ikke jobbet i Svv like lenge som de andre, men har likevel hatt 14 år “i kråkas klær”. Startet på E18 Ørje-Vinterbro som prosjektsekretær i 2009, tok senere Byggherrestøttestudiet, og har fulgt E18 helt frem til nå. Først som formelt ansatt på Internservice, og ble overført til Utbygging og prosjektet også formelt ved omorganiseringen i 2020. Har alltid jobbet med en fin miks av kvinner og menn, men faktisk bare med kvinnelige prosjektledere.

Anne-Grethe: -har gått gradene fra kontrollingeniør til prosjektleder. Har hatt to sidesprang med Oslo kommune, hver på vel 4 år, og er nå i Svv for andre gang, først i 10 år, og nå er det allerede gått 18 år siden jeg kom tilbake. Totalt blir det 28 år i Svv, 36 år i arbeidslivet. Av prosjekter jeg har vært med på kan nevnes forrige ombygging av Sinsenkrysset, bygging av t-bane fra Skullerud til Mortensrud, Nøsttvet-tunnelen og sist, men ikke minst bygging av nye bomstasjoner i Oslo. I tillegg flere år som seksjonsleder. Krysser fingrene for at jeg skal få med meg snorklipp på Oslofjord før jeg slutter meg til pensjonistene.

Marte: -har jobbet 35 år i vesenet. Fikk sommerjobb i 1988 på Fjellinja (under det kommunale Oslo veivesen), tok Diplomen (hovedoppgave NTH) på prosjektet og har siden blitt værende. At jeg har gått fra ingeniørfaget til økonomi var litt tilfeldig – prosjektøkonomen på Fjellinja fikk jobb hos Lillehammer OL Anlegg og dermed var jobben hans ledig. Jeg har alltid hatt sansen for tall! Har vært med på de fleste tunnelprosjektene i Oslo bortsett fra Ekebergtunnelen. Har alltid trivdes i Svv, fått lov til å bo i utlandet i 4 år samtidig som jeg har fjernjobbet. Og med det gode miljøet vi har på Nygårdskrysset blir det en fin avslutning på arbeidslivet om noen år.

To av gutta om The Fab Five

For balansens skyld bringer vi også noen av guttas syn på saken om dronningregimet i Kongeveien 231, ved to av dem:

Per Ivar: -Det går greit, for nå har vi vært lånt ut til drift i over 2 år

Lars Munthe: -Det går veldig bra, de passer på «barna sine og at det må påberegnes litt husarbeid for å holde husfreden».

 

Aktuelt for fylke(r): Viken