Statens vegvesen tester nå ut en ny metode for rensing av vaskevann fra vegtunneler.

Forsøket skjer ved Nordbytunnelen på E6 sør for Oslo. Hvis det blir vellykket kan det bli brukt på ny Oslofjordtunnel byggetrinn 2.

Student ved avansert målestasjon utenfor trafikkert vegtunnel
NMBU-student ved Ås, Hanna Marie Kjernsby, tester en ny rensemetode for tunnelvaskevann som en håper å kunne bruke på Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. (Foto: Kjell Wold)

Samme metode som på E16 Bjørum-Skaret

Metoden er den samme som nå brukes til forsøkene med å rense nitrogen i avrenning fra sprengstein på E16 mellom Bjørum og Skaret i Bærum og Hole. Målet er å undersøke om denne typen filtermasse kan bidra til økt rensing av tunnelvaskevann ved at filteret blir et sekundært rensetrinn etter sedimentasjon.

Les artikkelen Rensing av vann fra sprengsteinsfyllinger reduserer utslipp av nitrogen

Flishogd gråor og skjellsand

-Vi bruker den same filtermassen som vi har brukt for nitrogenrensing. Det vil si flishogd virke fra gråor blandet med skjellsand. Filtermassen bør gi binding av metaller. I tillegg håper vi at de oksygenfrie forholdene i filteret vil bidra til utfelling av metaller som er vanskelige å rense, forteller forsker Roger Roseth i NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi.)

spent kvartett ved rensefilter og målestasjon som tester ny rensemetode for tunnelvaskevann
F.v. forsker Hans Christian Teien i NMBU og forsker Roger Roseth og NIBIO følger spent med på renseforsøket som Lene Sørlie Heier i Statens vegvesen har initiert og student Hanna Marie Kjernsby utfører. (Foto: Kjell Wold)

Noen ukers testing i høst

Forsøket er initiert av fagressurs på forurensning og vannmiljø i Utbyggingsdivisjonen, Lene Sørlie Heier, og skjer i tett samarbeid med NMBU-studenten Hanna Marie Kjernsby.  Forsøket er hennes masteroppgave på NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) i Ås. Testen av rensing av tunnelvaskevann foregår i noen uker denne høsten. Resultatene og konklusjonene fra forsøket får vi når hennes oppgave er levert og bedømt til våren 2024.

Målestasjon for rensing av tunnelvaskevann ved E6-tunnel
Rensetesten foregår tett på E6 ved sørenden av Nordbytunnelen. (Foto: Kjell Wold)

Sommerstudent på Nygård

Hanna var en av seks sommerstudenter på Oslofjordforbindelsen i fjor sommer. Hun er spent på resultatene av undersøkelsene hun nå er i gang med. Hun viser oss filterløsningen og måleinstrumentene hun bruker i testen rett ved rensedammene på Vassum med E6-trafikken buldrende forbi. Forsker Hans Christian Teien ved NMBU er Hannas veileder sammen med Roseth i NIBIO. Lene Sørlie Heier, Ida Viddal Vartdal og Halldis Fjermestad i Statens vegvesen er også veiledere i dette forsøket. 

spent kvartett ved måle- og rensepunkt for tunnelvaskevann
Den nye rensemetoden som testes ut skjer i tett samarbeid mellom masterstudent Hanna Marie Kjernsby f.v., forsker i NMBU Hans-Christian Teien ved NMBU, NIBIO-forsker Roger Roseth og Lene Sørlie Heier i Statens vegvesen. (Foto: Kjell Wold)

Håper å fjerne mer tungmetaller

Lene Sørlie Heier i Statens vegvesen følger opp forsøkene fra etatens side med tanke på mulig senere bruk på Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Tunnelvaskevann inneholder en cocktail av ulike miljøgifter som tungmetaller og oljeforbindelser. Hensikten med forsøket til student Hanna er å se om denne typen filter kan bidra til å fjerne mer tungmetaller enn et vanlig sedimentasjonsanlegg. Hun sier at Drift og Vedlikehold (DoV) har vært veldig behjelpelig med tilrettelegging for at forsøket kan gjennomføres.

Fire personer samlet ved rensedammer ved vegtunnel
Her er kvartetten samlet ved de to sedimentasjonsdammene (/t.v.) ved Nordbytunnelen, mens målestasjonen og rensefilteret som testes ut ligger i bakgrunnen. (Foto: Kjell Wold)

Konklusjon før sommeren 2024

Håpet er at filteret kan bidra til å fjerne sink, kobber og nikkel som ikke renses så godt ved sedimentasjon som eneste rensetrinn. Og om vel tre kvart år vet vi mer om metoden fungerer for rensing av tunnelvaskevann, og om den eventuelt kan brukes på den nye Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 som venter på byggestart.

Aktuelt for fylke(r): Viken