Artikkelen er fra 2013, og innholdet kan være utdatert.

Samferdselsdepartementet støttet Vegvesenets anbefaling om at tunnel og bru prosjekteres parallelt.

I et brev sendt 20. februar ber Samferdselsdepartementet om at Statens vegvesen fortsetter arbeidet med prosjektering av nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen fortsetter.

Departementet ber også om at bru utredes som en del av konseptvalgutredningen (KVU) for kryssing av Oslofjorden.

Statens vegvesen skal i tillegg arbeide videre med eksisterende bompengeinnkreving. Dette arbeidet vil bli fremlagt for Samferdselsdepartementet når det er ferdig.

Aktuelt for fylke(r): Viken, Vestfold og Telemark