Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Mandag 23. november 2015 overleverte Jernbaneverket, Ruter AS og Statens vegvesen konseptvalgutredningen om Oslo-Navet til Samferdselsdepartementet.

Oppdraget har vært å utrede økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo. Jernbaneverket har koordinert arbeidet med konseptvalgutredningen, som kalles KVU Oslo-navet.

-Vi står overfor store oppgaver. Helt avgjørende for hovedstadsområdet at vi får veksten i persontrafikken på kollektivt, sykkel og gåing, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen under overleveringen.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger, vegdirektør Terje Moe Gustavsen og administrerende direktør i Ruter AS, Bernt Reitan Jenssen, presenterte  KVU Oslo-Navet  til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg og fylkesordføreren i Akershus, Anette Solli.

Anbefalingen i rapporten vil gjøre kollektivtrafikken i hovedstadsområdet rustet til å ta veksten i persontrafikken, sammen med gåing og sykling.

I forbindelse med overleveringen ble det også laget en film som viser hovedpunktene i utredningen:

Video om framtidens kollektivtilbud i Oslo Video: Statens vegvesen.

Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Finansiering:
Stat, Kommune
Totalkostnad:
30 millioner. Utredningskostnad

Kart om transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Biskop Guneriusgate 14, 0185 Oslo
Telefon:
22 07 30 00

Kontakter

Fred Anton Mykland

Prosjektleder
Telefon:
95 81 25 49
E-post:

Silja Lena Løken

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
95 13 63 29
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre