-Vi er fornøyd med engasjementet på KVU-verkstedet. En kickstart med mange gode innspill, sier Lars Kristian Dahl.

I to dager var ansatte og politikere i fylker og kommuner og representanter fra organisasjoner og næringsliv samlet for utveksle meninger og idéer. Konseptvalgutredning for vegforbindelsen øst for Oslo, med utgangspunkt i korridorene rv. 22/111 og fv. 120, var tema. Verkstedet var preget av glødende engasjement og gode dialoger.

"En kan si at et konsept er idéer samlet i tiltakspakker for å løse et sett med utfordringer"

Forventninger og behov

Dag 1 startet med en forventningsavklaring og innledning av Kelly Pitera, førsteamanuensis ved NTNU, og Per Steinar Jensen, Næringspolitisk avdeling NHO, om trender og behov innen samferdselssektoren. Dagen endte med en oppsummering av behov, og hver deltager kunne prioritere de behov de synets var viktigst.

Prioriteringer
Deltakernes prioriterte behov

4-stegs metodikk

Ingeborg Olsvik og Ingrid Øvsteng var prosessledere og ledet med en god og stødig hånd. Deltagerne ble på dag 2 ledet gjennom prosessen i en 4-stegs metodikk. I metodikken første trinn ble det diskutert hvordan en kunne redusere transportbehovet, på trinn 2 ble deltagerne utfordret på hvordan vi kan utnytte dagens infrastruktur og kjøretøy bedre (f.eks. ITS), trinn 3 skulle resultere i forslag til tiltak vi kan gjøre på eksisterende veg, og til slutt var alternativet å bygge ny veg (f.eks. en helt ny trasé). Dette er en metodikken som også brukes av Trafikverket i Sverige ved Åtgärdsvalstudier (ÅVS). Dette kunne Patrik Tornberg, forsker ved Kungliga Tekniska Høgskola, fortelle om.

Daniel tegning nr.2
4-stegs metodikken illustrert av Daniel Nordland

 

Patriks 4-stegs metodikk
Patriks 4-stegs metodikk

 

-Denne metodikken bruker vi for å komme fram til mange ulike idéer og at det ikke skal være noen begrensning. Dette er idéer som skal danne grunnlaget for ulike konsepter, sier Ingrid Øvsteng.

-Dette har vært et godt verksted, synes jeg. Det har kommet fram mange gode refleksjoner rundt behov og muligheter for vegforbindelsene øst for Oslo. Dette gir oss en god start på utredingen, sier Lars Kristian Dahl, prosjektleder.
Nå blir innspillene tatt med videre inn i arbeidet med å utvikle konseptene. Rapporten skal være ferdig innen utgangen av 2019.

Det vil også bli laget et rapport fra KVU-verkstedet som blir lagt ut her på hjemmesiden.

Alle presentasjoner fra verkstedet ligger her på siden under "Last ned".

Aktuelt for fylke(r): Viken, Oslo