Statens vegvesen anbefaler en redusert variant av konsept K2, «Korte tunneler» og bygging av tunnel ved Dyranut.

Last ned: Konseptvalgutredning rv. 7 over Hardangervidda, oktober 2015 (PDF)

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for rv. 7 Hardangervidda. Utredningen ble gjort i samarbeid med Jernbaneverket, og i god dialog med Miljødirektoratet med tanke på villreinproblematikken.

Målet var å utrede konsekvenser for mellom annet miljø, gods- og persontrafikk, reiseliv, arbeidsmarked og forutsigbar framkomst på veg og bane.

Den 153 km lange prosjektstrekningen omfatter kommunene Gol, Ål og Hol i Buskerud og Eidfjord og Ullensvang i Hordaland. På Gol begynner prosjektområdet ved veiskillet mellom rv. 7 Hardangervidda og rv. 52 Hemsedalsfjellet. Hardangerbrua er prosjektområdets vestligste punkt.

Rv. 7 Hardangervidda
Rv. 7 Hardangervidda ( Foto: Sigmund Krøvel-Velle

Vei:
Rv. 7
Fase:
Avsluttet
Kommuner:
Hol, Eidfjord, Gol, Ullensvang, Ål
Fylker:
Buskerud, Vestland

Riksvei 7 over Hardangervidda. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Sist oppdatert: