Rv. 13 Ryfast og E39 Eiganestunnelen.

Eiganestunnelen er ein del av E39 Kyststamvegen mellom Kristiansand og Trondheim. Det er etablert eit trafikksikkert vegsystem som løyser vegen sin funksjon både som stamveg og lokal hovudveg.

Ryfylketunnelen åpnet 30. desember 2019 og 22. april 2020 åpnet Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen. Dermed er alle tre tunneler åpnet for trafikk og Ryfast er ferdig bygget.

Ryfast er nå overført fra Statens vegvesen Utbygging til Statens vegvesen Drift og vedlikehold. Spørsmål vedrørende drift kan rettes til Vegtrafikksentral vest – telefon 175. Statens vegvesen takker alle entreprenører for arbeidet som er utført.

Fase:
Åpnet
Kommuner:
Stavanger, Strand
Fylker:
Rogaland
Finansiering:
Stat, Kommune, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2010-2019
Totalkostnad:
Ryfast: 8070 mill. 2019-kr. Eiganestunnelen: 3514 mill. 2019-kr.
Oppstart:
2012
Antatt åpnet:
2019

Ryfast. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Anne-Merete Gilje

Prosjektleder
E-post:

Nina Anita Meling

Nabokontakt Ryfast og Eiganestunnelen
Telefon:
482 10 436
E-post:
Sist oppdatert: