Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Statens vegvesen ynskjer god dialog og samarbeid med naboar undervegs i bygginga av Ryfast og Eiganestunnelen. 

Nabokontakt

Nina Anita Meling, telefon 482 10 436 eller e-post: 

Ryfast