Samferdselsdepartementet skriver i en pressemelding i dag at den videre planleggingen av Kristiansands-pakken skal ta utgangsuhkt i konseptet med veg rundt Kvadraturen.

- Den videre planleggingen av samferdselspakke for Kristiansandsregionen skal ta utgangspunkt Konsept Ytre ringveg, skriver statssekretær i Samferdselsdepartementet Lars Erik Bartnes i pressemeldingen.

Konsept Ytre Ringveg er et av tre mulige konsepter for videre planlegging av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen. Konseptene ble utredet av Statens vegvesen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet i en såkalt Konseptvalgsutredning (KVU).

KVU-en har siden blitt kvalitetssikret (KS1) av en ekstern kvalitetssikrer - konsulentgruppen Holte/Vista. I tillegg har KVU-en vært på lokal høring.

Regjeringen har nå behandlet saken på grunnlag av KVU, KS1 og den lokale høringen. Konklusjonen er klar:

Videre planlegging skal ta utgangspunkt i konseptet Ytre ringvei, som blant annet innebærer at det bygges en ytre ringveg utenfor sentrum av Kristiansand.

Prioritering av statlige tiltak blir vurdert i arbeidet med ny Nasjonal transportplan (2014-2023), som legges fram for Stortinget våren 2013.

Pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.

Aktuelt for fylke(r): Agder