Statens vegvesen skal oppsummere høringsuttalelsene for Samferdselsdepartementet og eventuelt gjøre justeringer i anbefalingen.

Materialet skal oversendes Samferdselsdepartementet før nyttår. Det sendes også konsulentene som kvalitetssikrer utredningen for departementet.

Fristen for å komme med uttalelser til konseptvalgutredningen var 1.november. Noen har fått utsatt fristen, men vi forventer at alle uttalelsene foreligger innen 15. november.

Innkomne høringsuttalelser:

Aktuelt for fylke(r): Agder