Et toårig prøveprosjekt stiller elektriske fremkomstmidler til disposisjon for befolkningen i Oslo, som supplement til andre former for transport i byen.