Statens vegvesen har inngått kontrakt med Winsnes Maskin & Transport om utføring av grunnarbeidene for Hangarbrua.

Winsnes Maskin & Transport skal utføre grunnarbeider for Hangarbrua gang-og sykkelbru over Leangen stasjon i Trondheim med tilhørende ramper, landkar, støttemurer, vegbygging og infrastruktur.

Foto av prosjektledere fra Statens vegvesen sammen med Winsnes.
Signerte kontrakt: Torstein Ryeng, (f.v.), Statens vegvesen, Vegard Thorvaldsen (Statens vegvesen), Ove Nesje, prosjektdirektør Statens vegvesen sammen med Gøran Fossmo og Alexander Winsnes fra Winsnes Maskin &Transport. (Foto: Knut Olav Nesheim/Statens vegvesen)

Prosjektet utgjør en del av hovedsykkelruta langs riksveg 706 mellom Gildheim og Pirbrua øst i Trondheim. 

Dette inngår i kontrakten: 

  •  sykkelveg med fortau hovedsaklig med bredde 7,5 m
  • tilhørende VA og veglysanlegg
  • midlertidig og permanent omlegging av høyspentkabler
  •  bygging av støttemurer og landkar
  • klargjøring av riggplass for montering av bruoverbygning
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag