Varsel om igangsatt planarbeid

— Vi er i gang med oppstart av reguleringsplan for hovedsykkelveg langs Gamle Okstadbakkan, og inviterer til åpent informasjonsmøte 9. februar.