I gnistrende kaldt, vakkert vær feiret vi i dag åpningen av nok en delstrekning av hovedsykkelruta mellom Gildheim og Pirbrua.

Delstrekningen som åpnet tirsdag 21. november, er delstrekningen Leangbrua-Dalenbrua.

– Dette er nok en viktig milepæl for oss som har jobbet med dette anlegget og en stor dag for Trondheim, sa prosjektleder Torstein Ryeng fra Statens vegvesen.

prosjektleder trondheim kommune + SVV
Da erklærer vi sykkelruta for offisielt åpnet! Tore Dyrendahl, leder av byutvikling - og samferdselskomiteen (Trondheim kommune) og Torstein Ryeng, prosjektleder, Statens vegvesen. (Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen)

En førjulsgave til Trondheim  

– Vi er stolte av å kunne bidra til at flere velger gange og sykling som transportmiddelvalg. Dette anlegget er med på å redusere veksten i biltrafikken og når det står ferdig, vil det understøtte den ønskede byutviklingen langs ruta Nyhavna – Reina – Lilleby og Lade – Leangen, sa Ryeng.

Han tilføyde: flere gående og syklende er en bonus på så mange måter: det er bra for folkehelsa at folk velger å la bilen stå, mens for de som kjører er det det en fordel med mindre kø. Ikke minst er det bra for miljøet å redusere utslipp fra eksos!

Med denne åpningen får vi en sammenhengende rute mellom Leangbrua og Lilleby skole. Det blir også en tilknytning til Arkitekt Ebbels veg (mot Ranheim).  Det bygges ny videregående skole (Cissi Klein) og en ungdomsskole (Smelteverket) langs strekningen i tillegg til dagens Lilleby skole. Sykkelruta vil gi et godt tilbud som skolevei.  Nå gjenstår tre delstrekninger, og avhengig av finansering vil hele ruta kunne bygges ferdig, sa han.

Tore Dyrendahl, leder for byutvikling - og samferdelseskomiteen i Trondheim kommune holdt en fin tale hvor han vektla at sykkelruta bidrar til bedre folkehelse. 

– Det er flott og viktig med sykkelvei som er adskilt fra trafikken, trygghet er kanskje den viktigste faktoren som bidrar til at flere velger å sykle. Jeg gleder meg til fortsettelsen,  sa Dyrendahl. 

Tore Dyrendahl tester ut sykkelruta
Tore Dyrendahl testet ut den splitter nye sykkelveien med sin nye el-sykkel. (Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen)

Hva har blitt bygd på strekningen Leangbrua-Dalenbrua?

Delstrekningen Leangbrua – Dalenbrua strekker seg fra Leangbrua ved Leangen stasjon til Dalenbrua ved City Lade. Lengden på delstrekningen er 870 meter.

  • Antall meter sykkelveg 730 m. + ramper (90+50) = 870 m.
  • Murer store: 70m+120m = 190 m.
  • Liten mur ved bobilcampen= 50 m.
  • Ryddet opp i gammel søppelfylling.
  • Geotekniske stabiliseringstiltak.
  • Spunt for forberedelser til spor 3 for jernbanen.

Prislappen på delstrekningen er 88 millioner, 48 millioner mindre enn budsjettert (136 millioner).

– Pengene vi har «til overs» skal vi bruke på den neste delstrekningen Gildheim–Leangbrua, inkludert Hangarbrua, poengterte Ryeng.

Berømmer samarbeidspartnere og naboer

– I dette prosjekter føler jeg at vi alle sammen har trukket i samme retning. Trondheim kommune, avdeling Kommunalteknikk har vært entreprenørens kontraktspart og vi har vært med i prosjektorganisasjonen etter en avtale som vi inngikk før arbeidet startet.

prosjektleder og byggeleder sammen med prosjektleder kommunalteknikk Trondheim kommune.
Dette kunne vi aldri fått til uten et så godt samarbeid med kommunalteknikk i Trondheim kommune. Martin N. Myhre (byggeleder, Statens vegvesen) og prosjektleder Torstein Ryeng her sammen med Kristian Magne Dragsten, byggeleder, kommunalteknikk i Trondheim kommune. (Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen)

Under bakken hvor vi står nå er det en omfattende ledningstrasé som dere ikke ser, sa  Ryeng. Det at vi har klart å samkjøre utbyggingen med ledingstraséene for strøm, vann og avløp har spart oss for store kostnader.

Når hele sykkelruta er ferdig forventes det minst 2000 syklister i døgnet.

– God samkjøring har også ført til at byggherrekostnadene knyttet til håndtering av forurensede masser, geoteknikk og mye mer har blitt lavere enn det vi estimerte innledningsvis, hevder Ryeng.

Entreprenøren vår Søbstad har levert et kvalitetsmessig meget godt produkt og kommunikasjonen har vært god.

– Jeg må også berømme aktørene langs ruta for kreativitet og velvillighet i prosessen som har hjulpet oss i anleggsgjennomføringen. Vi har kunnet gjennomføre relativt store ombygginger av industrilokaler uten fordyrende forsinkelser. Samarbeidet er basert på gjensidig tillit til hverandre og vi har løst utfordringene med én gang de har oppstått. Dere har vært positive, konstruktive, støttende og aktive. 

Tusen takk, alle sammen! 

trosset kulda for å feire
Trosset kulda for å feire åpningen: minus 12 grader i Trondheim svir. (Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen)

Østbyen er i rask utvikling

Hensikten med å bygge ny hovedsykkelrute mellom Pirbrua og Ranheim er å gi et godt transportalternativ for alle som bor i området i dag og for alle nye som flytter til bydelen i årene fremover. Trondheim er i sterk vekst, og byutviklingsprosjektet Nyhavna sammen med utbygging av Lademoen innebærer at det bygges næringslokaler og boliger for mer enn 10.000 innbyggere frem mot 2030. Når hele sykkelruta er ferdig forventes det minst 2000 syklister i døgnet.

Les om den nye bydelen Nyhavna 

Kort om hovedsykkelruta

Statens vegvesen er byggherre for prosjektet som er en del av Miljøpakken i samarbeid med Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.

Film som viser hele sykkelruta fra Gildheim til Pirbrua.

Miljøpakken skal bygge sammenhengende sykkelvei fra Gildheim til Pirbrua. Filmen viser hvordan hele strekningen kan bli når den er ferdig. Video: Sweco/Statens vegvesen.

Totallengden på hovedsykkelruta er til sammen ca. 4 kilometer. Hovedsykkelruta er av høy kvalitet og er ca. 7 meter bred. Sykkelfeltet er ca. 4 m. bredt, feltet for gående er ca. 2.5 m. bredt.

Sykkelruta vil være sammenhengende og adskilt fra andre veier og kryss, slik at man skal kunne sykle uten å måtte stoppe opp.

Les også: 

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag