Strekningen er i byggefase nå, i samarbeid med Trondheim kommune.

Leangebrua–Dalenbrua © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Trondheim kommune skal legge overvann og spillvannsledninger av stor dimensjon langs traséen. Hovedsykkelruta legges over ledningstraséen.

Strekningen Leangbrua-Dalenbrua blir ferdig i 2023. Video: Sweco/Statens vegvesen.

Byggingen pågår nå. Strekningen vil være ferdig bygd i 2023. 

Plankart Leangen stasjon
Plankart Leangen stasjon. (Illustrasjon: Statens vegvesen)