Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Strekningen ble bygd i samarbeid med Trondheim kommune. Strekningen åpnet 21. november 2023.

Leangebrua–Dalenbrua © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Les om åpningen av strekningen i artikkelen En lys novemberdag for Trondheim! 

Trondheim kommune (Kommunaleknikk) la overvann- og spillvannsledninger av store dimensjon langs traséen. Hovedsykkelruta legges over ledningstraséen. 

Strekningen Leangbrua-Dalenbrua blir ferdig i 2023. Video: Sweco/Statens vegvesen.

 

Plankart Leangen stasjon
Plankart Leangen stasjon. (Illustrasjon: Statens vegvesen)