Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Prosjektutvikling for denne strekningen pågår i samarbeid med Bane NOR, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.

Nordtvedts gate–Pirbrua © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Strekningen planlegges i samhandling med Metrobuss og alle som er involvert i utvikling av Nyhavnaområdet.

Prosjektet har ikke vært modent til nå, men vi setter i gang prosesser med mål om å få til en omforent trasé for hovedsykkelruta.

Prosjektet mener at god tilgjengelighet til ruta er et viktig mål i dette byutviklingsområdet. Det øker sannsynligheten for et miljøvennlig transportmiddelvalg.