Reguleringsplan for Lilleby skole–Strandveien ble lagt til offentlig ettersyn, med høringsfrist 31. august 2022. Planen er nå til sluttbehandling.

Lilleby skole–Strandveien © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

 

Denne strekningen kan være ferdig i løpet av 2024/2025 (avhengig av finansiering). Video: Sweco/Statens vegvesen.
Plankart for delstrekningen Lilleby skole-Strandveien.
Plankart for delstrekningen Lilleby skole-Strandveien.