Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen legger ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering for hovedsykkelveg fra Lilleby skole til Strandveien.

Planen tilrettelegger for en ny hovedsykkelveg som skal sørge for at flere vil få et tilbud om en attraktiv sykkelveg som i stor grad betjener de mest trafikkerte og besøkte områdene på østsiden av Trondheim. Planen vil være et positivt bidrag til at målene i Byvekstavtalen lettere kan nås, og er et godt tiltak også for gående.

Planen omfatter en strekning på om lag 600 meter, fra der forrige delstrekning avsluttes ved Lilleby skole. Hovedsykkelruten planlegges med høy standard og god kapasitet, samtidig som tilbudet skal ivareta trafikksikkerheten for gående og syklende.

Åpen kontordag

I forbindelse med høringen blir det arrangert åpen kontordag 17. august kl. 08.30-15.30 i Statens vegvesen sine lokaler i Strandveien 40. Registrering av avtaler til kontordagen gjøres ved å ta kontakt med prosjektleder Torstein Ryeng.

Plandokumentene

Plandokumentene med vedlegg kan lastes ned fra siden:

Innspill og merknader

Vi ber om innspill innen 31. august 2022. Innspill og merknader sendes skriftlig til:

  • Statens vegvesen, Pb. 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer,
  • eller til .

Kontakt

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Torstein Ryeng, tlf. 48 19 80 56, e-post .

Vi gjør oppmerksom på at innsendte innspill og merknader ikke blir besvart direkte, men blir kommentert og vurdert i plandokumentene i forbindelse med videre behandling av saken.