Det skal gjennomføres prosjektutvikling for hovedsykkelveg fra Tonstad til Sluppen.

Utredningen inkluderer følgende to strekninger:

  • Selsbakk–Sluppen  (forprosjekt) – ca. 1 km.
  • Tonstad–Selsbakk  – ca. 2,3 km.

Reguleringsplan for Gamle Okstadbakkan hovedsykkelveg ble enstemmig vedtatt i bygningsrådet i Trondheim kommune. 

Tiltaket vil bidra til raskere og sikrere sykkeltilbud mellom Sluppenområdet og store boligkonsentrasjoner sør for Trondheim. Flere syklende og redusert antall konflikter mellom gående og syklende og mellom syklende og motorisert trafikk er definert som prosjektets mål.

Kart Sykkelruter Sluppen-Tonstad
Kart Sykkelruter Sluppen-Tonstad Illustrasjon: Statens vegvesen