Det skal gjennomføres prosjektutvikling for hovedsykkelveg fra Tonstad til Sluppen.

Utredningen inkluderer følgende to strekninger:

  • Selsbakk–Sluppen (prosjektutvikling i 2022/2023) – ca. 1 km.
  • Tonstad–Selsbakk (prosjektutvikling i 2022/2023) – ca. 2,3 km.

I delstrekningen Tonstad–Selsbakk inngår Gamle Okstadbakkan. Der har vi satt igang planarbeid, les artikkelen Varsel om igangsatt planarbeid

Tiltaket vil bidra til raskere og sikrere sykkeltilbud mellom Sluppenområdet og store boligkonsentrasjoner sør for Trondheim. Flere syklende og redusert antall konflikter mellom gående og syklende og mellom syklende og motorisert trafikk er definert som prosjektets mål.

Kart Sykkelruter Sluppen-Tonstad
Kart Sykkelruter Sluppen-Tonstad Illustrasjon: Statens vegvesen