Delstrekningen åpner fredag 29. oktober 2021. Undergangen ved Stjørdalsveien åpnes da for gående og syklende.

Lilleby–Dalenbrua © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Sykkelveien med fortau vil ha en bredde på tilsammen 7 meter. 

To verneverdige bygg har blitt restaurert og flyttet inn i skolegården på Lilleby skole. Strekningen åpnet i oktober 2021. Video: Sweco/Statens vegvesen.

 

Den østlige delen av strekningen Lilleby skole–Dalenbrua er under utbygging.
Den østlige delen av strekningen Lilleby skole–Dalenbrua er under utbygging, august 2021.08.26. Foto: Statens vegvesen

Peab Anlegg bygger denne deltstrekningen i samarbeid med Statens vegvesen. 

Flytting av hus er gjennomført

Det bygges etter vedtatt plan ( «områderegulering for Lillebyområdet"). Før skolestart høsten 2021 har Vegvesenet flyttet to skolebygg og sykkelvegen sto ferdig til skolestart.

På delstrekningen Dalenbrua–Lilleby skole har to verneverdige bygg blitt flyttet og rehabilitert.

Vedtatt reguleringsplan for Dalenbrua–Lilleby, dokumentene under "Last ned" i nederst på siden:

Hovedsykkelveg forbi Lilleby skole
Under bygging august 2021. To verneverdige bygninger på skoleområdet er ferdig flyttet. Det gjenstår et lag til med asfaltering, belysning og oppmerking før denne delen av strekningen står klar til bruk. (Illustrasjon: Statens vegvesen)