Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Delstrekningen, inkludert undergangen ved Stjørdalsveien åpnet fredag 29. oktober 2021.

Lilleby–Dalenbrua © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Sykkelveien med fortau har en bredde på tilsammen 7 meter. 

To verneverdige bygg har blitt restaurert og flyttet inn i skolegården på Lilleby skole. Strekningen åpnet 29. oktober 2021. Video: Sweco/Statens vegvesen.

 

Den østlige delen av strekningen Lilleby skole–Dalenbrua er under utbygging.
Den østlige delen av strekningen Lilleby skole–Dalenbrua (august 2021). Foto: Statens vegvesen

Peab Anlegg bygger denne deltstrekningen i samarbeid med Statens vegvesen. 

Flytting av hus er gjennomført

Delstrekningen ble bygget etter vedtatt plan ( «områderegulering for Lillebyområdet"). Før skolestart høsten 2021  flyttet Vegvesenet to skolebygg inn i skolegården på Lilleby skole. 

På delstrekningen Dalenbrua–Lilleby skole har to verneverdige bygg blitt flyttet og rehabilitert.

Vedtatt reguleringsplan for Dalenbrua–Lilleby, dokumentene under "Last ned" i nederst på siden:

Hovedsykkelveg forbi Lilleby skole
Under bygging august 2021. To verneverdige bygninger på skoleområdet er ferdig flyttet. Det gjenstår et lag til med asfaltering, belysning og oppmerking før denne delen av strekningen står klar til bruk. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

 

Les artikkelen: Jubeldag i Trondheim: Åpnet første del av den nye hovedsykkelruta øst for byen!