Lilleby–Dalenbrua © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

For denne delstrekningen er reguleringsplanen vedtatt, og byggingen startet ved årsskiftet 2020/2021. Sykkelveien planlegges som hovedsykkelveg med en bredde på 7 meter. 

Peab Anlegg bygger denne deltstrekningen i samarbeid med Statens vegvesen. 

Flytting av hus er i gang

Det bygges etter vedtatt plan ( «områderegulering for Lillebyområdet"). Planen er at vegen skal stå ferdig i løpet av 2021. Forbi Lilleby skole vil sykkelvegen stå ferdig før elevene er tilbake etter en større skoleombygging frem til sommeren.

To verneverdige bygninger på skoleområdet skal flyttes i løpet av mars 2021. 

Kartutstnitt som viser bygg som skal flyttes.

Ett av de verneverdige husene klare for flytting.

Vedtatt reguleringsplan for Dalenbrua–Lilleby, dokumentene under "Last ned" i nederst på siden: