Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Miljøpakken og Statens vegvesen har nå åpnet strekningen Dalenbrua-Lilleby skole for syklister og gående.

– Dette er en milepæl for Miljøpakken og for oss som har jobbet med dette anlegget, og en stor dag for Trondheim! Denne delstrekningen på ca. 730 meter setter standarden for de neste fire delstrekningene i prosjektet som til sammen skal gi en sammenhengende sykkelrute mellom Ranheim og Pirbrua øst for Trondheim sentrum, sa prosjektleder Torstein Ryeng fra talerstolen på åpningsmarkeringen fredag 29. oktober.

Prosjektleder sammen med elever fra elevrådet- Lilleby skole
Prosjektleder Torstein Ryeng sammen med snorklipperne fra elevrådet ved Lilleby skole. (Jonathan Kofoed Kråkvik (f.v.), Olav Mathias Bruheim, Maria Ramberg Jørstad og Cordelia Vik) (Foto: Linda Grønstad)

Komplisert prosjekt med stramme tidsfrister

Hovedsykkelruta har «sykkelekspressvei»-kvaliteter, og er ca. 7 meter bred. Sykkelfeltet er ca. 4 m. bredt, feltet for gående er ca. 2.5 m. bredt. I tillegg består prosjektet av støyskjermer på hver side mot bebyggelse og jernbane, og tilhørende infrastruktur (lys, vann/avløp, varmeledninger, undergang, murer m.m.). 

– Bygging i by er komplekse greier, dere. Det er ikke bare å «rulle» ut asfalt. Under oss har vi bygd og lagt om vanvittig mange meter ledninger og kabler. Vi har gjort tiltak for å ta høyde for dårlig grunn, fjernet mengder av forurenset masse og kjørt dette til deponi i Mo i Rana. Her har det vært en ufattelig koordineringsjobb mellom mange entreprenører og byggeprosjekt, sa Ryeng som også benyttet anledningen til å uttrykke sin takknemlighet til alle partene i prosjektet, også til elever og ansatte ved Lilleby skole.

– Samarbeidet mellom partene i Miljøpakken har vært helt enestående, dette lover godt for det videre arbeidet med de fire andre delstrekningene langs hovedsykkelruta – jeg gleder meg til fortsettelsen, sa Ryeng.

Prosjektledere SVV + Trondheim kommune
-Takk for godt samarbeid! Dette lover godt for fortsettelsen! Tore Dyrendahl (leder i areal-og samferdselskomiteen, Trondheim kommune), byggeleder Martin Næsgaard Myhre (Statens vegvesen), prosjektleder Torstein Ryeng (Statens vegvesen) og Henning Lervåg (leder, sekretariatet, Miljøpakken, Trondheim kommune). (Foto: Linda Grønstad)

Byggingen av sykkelruta forbi Lilleby skole foregikk i et begrenset tidsrom mellom mars og august mens skolen var stengt for rehabilitering, og alt måtte stå klart til skolestart. Byggherre Statens vegvesen har blant annet flyttet to verneverdige bygg inn i skolegården, og rehabilitert dem for videre drift i minst hundre år. I tillegg har prosjektet bygget en ny undergang ved Stjørdalsveien.

– Jeg er særdeles imponert over kreativiteten og tilliten mellom alle partene som har håndtert kompliserte utfordringer på underveis, og jeg er stolt over at vi leverer denne delstrekningen til avtalt tidspunkt og til avtalt pris, sa Ryeng.

Bilder av fire elever fra elevrådet
Stolte snorklippere: - Vi gleder oss til å ta i bruk den nye sykkelveien,! Elever fra elevrådet ved Lilleby skole stod for den offisielle snorklippingen. (Maria Ramberg Jørstad (f.v.), Cordelia Vik, Jonathan Kofoed Kråkvik og Olav Mathias Bruheim). (Foto: Linda Grønstad)

Les om flyttingen av byggene i artikkelen: Vi er i rute – åpen og effektiv dialog har gitt gode resultater 

Mer informasjon om strekningen Dalenbrua -Lilleby

Miljøpakkens nettsider om Hovedsykkelveg Trondheim øst

En jubeldag for Trondheim

Henning Lervåg, leder for sekretariatet i Miljøpakken og Tore Dyrendahl, leder for areal- og samferdselskomiteen i Trondheim holdt begge taler, og uttrykte at delstrekningen Dalenbrua-Lilleby setter en ny standard for sykkelveier i Trondheim. 

– Det er en fryd å se resultatet, dette er et anlegg av meget høy kvalitet, på linje med tilsvarende prosjekter vi har studert i Nederland. Dette setter standarden for kommende sykkelveiprosjekter i Trondheim, og markerer et kraftig taktskifte i den ambisiøse sykkelstrategien for Trondheim, sa Lervåg. 

Tore Dyrendahl uttrykte også sin begeistring for den ferdige strekningen, og vektla at kommunens satsing på sykkel er en del av målet om 80 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra transport innen 2030. 

–Jeg er spesielt glad for at elevene ved Lilleby skole nå får en trygg og god skolevei, for dette er den skolen i Trondheim med størst sykkelandel. Hele 1/3 av elevene sykler til skolen i sommerhalvåret, men også 1/4 av elevene sykler i vinterhalvåret. Gratulerer med ny sykkelvei, sa han. 

Østbyen får minst 10.000 nye innbyggere – sykkelruta gir et ekstra løft

Hensikten med å bygge ny hovedsykkelrute mellom Pirbrua og Ranheim er å gi et godt transportalternativ for alle som bor i området i dag og for alle nye som flytter til bydelen i årene fremover. Trondheim er i sterk vekst, og byutviklingsprosjektet Nyhavna sammen med utbygging av Lademoen innebærer at det bygges næringslokaler og boliger for mer enn 10.000 innbyggere frem mot 2030. Når hele sykkelruta er ferdig i løpet av 2024 forventes det opptil 2000 syklister i døgnet. Strekningen østover til Leangbrua blir ferdigstilt i løpet av 2022. Ellers blir tilstøtende strekninger fortløpende ferdig i takt med bevilgningene.

– Vi ønsker at folk lar bilen stå, og heller velger å sykle eller gå til byen- det er bra for miljøet – men også godt for helsa. Da erklærer jeg herved sykkelstrekningen Dalenbrua-Lilleby skole for åpnet, avsluttet Ryeng.

Se også Miljøpakkens artikkel: Snorklipping: Første etappe av "syklistenes E6" i Trondheim

Status for delstrekningene:

Filmen illustrerer hvordan den ferdige hovedsykkelruta kan bli når den er ferdig. Video: Statens vegvesen/SWECO .
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag