Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Bygging av ny hovedsykkelrute rett gjennom en skolegård innen skolestart krever at man overholder stramme tidsfrister.

Ikke minst når man må flytte hele verneverdige bygg! 

Statens vegvesen er part i Miljøpakken i Trondheim, og er byggherre for ny hovedsykkelrute mellom Ranheim og Trondheim sentrum, ruta er inndelt i fem delstrekninger- og 1. november åpner delstrekningen Dalenbrua-Lilleby for syklister.

 Samarbeidet med partene i Miljøpakken har vært helt enestående, dette lover godt for det videre arbeidet med de fire andre delstrekningene langs hovedsykkelruta sier prosjektleder Torstein Ryeng fra Statens vegvesen.

Lilleby skole – en «byggenøtt»

Når delstrekningen åpner for ivrige syklister i november har en svær flyttesjau blitt gjennomført, for planene for den nye sykkelveien gikk tvers gjennom skolegården på Lilleby skole. Der stod to store, verneverdige bygg. For å ivareta disse to byggene valgte prosjektet å flytte de to husene lenger inn i skolegården, og sette opp gjerde rundt skolegården – en løsning byantikvaren i Trondheim kunne si seg meget godt fornøyd med! Nå er skolen helt adskilt fra sykkelveien og syklistene kan suse forbi uten å forstyrre elevene.

Torstein Ryeng og rektor Ragnhild Skjevik
Lilleby skole er igjen åpen for elever, prosjektleder Torstein Ryeng fra Statens vegvesen og Ragnhild Skjevik, rektor ved Lilleby skole er fornøyde med hvordan skolegården har blitt. De verneverdige byggene sees i bakgrunnen. (Foto: Hans Atle Kringstad, Miljøpakken)

 Vi hadde stramme tidsfrister for å gjennomføre hele flytteprosessen, Lilleby skole var stengt for rehabilitering i vinter så vi stod på for å gjennomføre alt vi trengte å gjøre klart til skolestart i høst, og det klarte vi! Byggene som ble flyttet har vi rehabilitert slik at skolen kan ta dem i bruk i minst hundre år til, sier Ryeng. Ryeng forteller at de to byggene hadde råteskader som måtte repareres, i tillegg trengte «skuret» ny taktro- av en spesiell kvalitet som ble spesialbestilt for å sikre at byggenes særegne stil ble ivaretatt. Skolen skal bruke de to byggene til ulike aktiviteter for skoleelevene, det ene bygget skal brukes til lesestue. I tillegg til flytting av de to verneverdige byggene, måtte også en ballbinge flyttes på skolens område for å gjøre plass til sykkeltraseen.

En film som viser flytting av to verneverdige bygg på Lilleby skole i Trondheim. Video: Consto.


 Det er ikke ofte jeg får ta del i å rehabilitere verneverdige bygg, men jeg må si at det var en interessant og lærerik erfaring, ikke minst fordi alt «klaffet» i henhold til det stramme tidsskjemaet, sier Ryeng.

Roser entreprenøren for god håndtering av komplekst prosjekt

Å bygge i byområder er ofte komplisert, det er mange hensyn å ta til de som skal bevege seg i området, enten de er kjørende, syklende eller gående- men det mest kompliserte er oftest å forholde seg til alt som ligger under bakken. Ryeng berømmer samarbeidet mellom kommunen og kommunens entreprenør Consto, og Vegvesenets entreprenør PEAB på sykkelvegen. Sammen har de håndtert de stramme rammebetingelsene for prosjektet på en utmerket måte. Dermed har kostnadene for prosjektet holdt seg innenfor det fastsatte budsjettet.

 Her vil spesielt jeg trekke frem partenes kreativitet og vilje og evne til å finne løsninger etter hvert som utfordringene oppsto. Det ene av de to byggene ble flyttet ved hjelp av grønnsåpe og håndkraft! Partene har stått på og gjort en ekstra innsats for å nå de stramme tidsfristene, noe som vi er spesielt glade for, forsinkelser er kostbart, understreker Ryeng.

Bilde av prosjektleder på sykkelvei
Torstein Ryeng tar en spasertur på den nye sykkelveien forbi Lilleby skole. (Foto: Hans Atle Kringstad, Miljøpakken)

Ryeng poengterer at et viktig mål for prosjektet er bærekraftig bygging, altså at man ivaretar og gjenbruker bygninger og masse på en hensiktsmessig måte- og sørger for minst mulig klimagassutslipp i byggeprosessen.

En bydel i sterk vekst får hovedsykkelrute i nabolaget sitt

Hver av delstrekningene i ruta som strekker seg fra Gildheim til Pirbrua skal bygges suksessivt, og flere av delstrekningene er i byggefase nå. Når hele sykkelruta er ferdig forventes det opptil 2000 syklister i døgnet.

  Frem mot 2030 skal det bygges boliger for over 10 000 mennesker, og vi vil gjerne at så mange som mulig skal velge sykkel fremfor bil! Lade er under total omstrukturering. Vi legger opp til at en sammenhengende sykkelrute mellom østbyen og sentrum vil gjøre det enkelt for folk å velge sykkel og gange fremfor bil, og at den nye infrastrukturen blir et løft for hele bydelen, avslutter Ryeng.

Strekningen Dalenbrua-Lilleby skole utgjør en del av hovedsykkelveistrekningen og åpner for trafikk fra Stjørdalsvegen til Lilleby skole 01.11.2021. Strekningen østover til Leangbrua blir ferdigstilt i løpet av 2022. Ellers blir tilstøtende strekninger fortløpende ferdig i takt med bevilgningene.

Les også artikkelen:  Lilleby: Sykkelveg ga ny skolegård

Mer informasjon: 

Nå skal Trondheim bli en enda bedre sykkelby

Miljøpakkens nettsider om hovedsykkelrute Trondheim Øst

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag