Det skal være egen sykkelveg og eget adskilt fortau.

Gildheim–Leangebrua © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Den nye sykkelruten planlegges i kulvert under Ranheimsvegen, fortsetter nordover langs Leangenvegen, krysser jernbanesporene ved Leangen stasjon i ny bru (Hangarbrua), og går deretter langs jernbanesporet frem til eksisterende gang- og sykkelveg som leder opp til Leangbrua.

Les artikkelen Denne aluminiumsbrua kan utløse et nytt industrieventyr for Norge 

Kryssløsningen ved Ranheimsvegen/Gildheimsvegen skal utformes slik at det er tilrettelagt for en rundkjøring for syklende. I tillegg til ny hovedsykkelveg skal planen rydde opp i eksisterende avkjørselsforhold til virksomheter langs Leangenvegen.

Reguleringsplanene for Gildheimkrysset–Leangen stasjon og Ladalen–Thrond Nergaards veg ble vedtatt i Bystyret 18.11.21.

Byggeplanleggingen pågår nå.

Plankart Gildheim–Leangbrua.
Plankart Gildheim–Leangbrua.