Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vegvesenet inviterer til digitalt informasjonsmøte tirsdag 7. desember kl. 18 i forbindelse med varsel om planoppstart for Lilleby Skole-Strandveien.

Delstrekningen er en del av Miljøpakkeprosjektet Hovedsykkelruter i Trondheim (øst).

Formålet med planen er å legge til rette for en hovedsykkelrute med høy standard og god kapasitet, fra Lilleby skole til Strandveien. Beliggenheten av ruta og konseptet vil bidra til at flere sykler og går som er i tråd med byvekstavtalen og sykkelstrategi for Trondheim.

foto av sykkelvei. foto.
I oktober åpnet vi delstrekningen Dalenbrua - Lilleby skole. Nå starter planarbeidet for neste delstrekning, Lilleby skole- Strandveien. Foto: Linda Grønstad

- På informasjonsmøtet vil vi fortelle mer om planene for denne delstrekningen av hovedsykkelruta, det vil også bli anledning til å stille spørsmål, sier prosjektleder Torstein Ryeng. 

Mer informasjon i artikkelen Varsel om planoppstart Lilleby skole- Strandveien 

Gikk du glipp av informasjonsmøtet? 

Opptaket fra informasjonsmøtet er dessverre ikke tilgjengelig lenger - men du kan se: 

Presentasjonen som ble holdt på informasjonsmøtet (PDF) 

Innspill og frist

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 14. januar 2022. Send det skriftlig til

  • Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer,
  • eller til .

Eventuelle spørsmål rettes til Statens vegvesen v/Torstein Ryeng, tlf. 48 19 80 56, e-post 

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag