Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Det varsles om oppstart av detaljregulering for hovedsykkelrute Lilleby skole–Strandveien, gnr. 411 bnr. 192 m.fl i Trondheim kommune.

Tiltakshaver er Statens vegvesen på vegne av Miljøpakken.

Planområdet

Kartillustrasjon hovedsykkelrute Lilleby skole–Strandveien.
Kartillustrasjon hovedsykkelrute Lilleby skole–Strandveien. Foto: Statens vegvesen

Formålet med planen er å legge til rette for en hovedsykkelrute med høy standard og god kapasitet, fra Lilleby skole til Strandveien. Beliggenheten av ruta og konseptet vil bidra til at flere sykler og går som er i tråd med byvekstavtalen og sykkelstrategi for Trondheim. Det er ikke krav til konsekvensutredning iht. pbl §§ 4-1 og 4-2.

Innspill og frist

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 14. januar 2022. Send det skriftlig til

  • Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer,
  • eller til .

Eventuelle spørsmål rettes til Statens vegvesen v/Torstein Ryeng, tlf. 48 19 80 56, e-post

Digitalt informasjonsmøte

Statens vegvesen inviterer til digitalt informasjonsmøte tirsdag 7. desember kl. 18:00, mer informasjon om møtet finner du i artikkelen Velkommen til informasjonsmøte om planoppstart Lilleby skole-Strandveien

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag