Verksted

— Verkstedet, som ble arrangert i oktober 2008, markerte starten på arbeidet med Vegvalg Tromsø.