Bypakken er et byutviklingsprosjekt der målet er å legge til rette for gange, sykkel og kollektivtransport slik at vi oppnår hovedmålet om nullvekst i personbiltransport.

I bypakken skal Vegvesenet bygge følgende prosjekter:

  • E8 Flyplasstunnelen (rv 862 Tverrforbindelsen), som er det største enkeltprosjektet i bypakke Tenk Tromsø. 
  • E8 Giæverbukta kollektivterminal, som skal få bedre trafikksikkerhet, enklere adkomst for bussene og universel løsning for de reisende.
  • Tiltakspakke Langnes som skal gjøre det mer attraktivt å sykle og gå, men også bedre trafikkflyten og trafikksikkerheten i området.

Her kan  du lese mer om bypakke Tenk Tromsø

 

For å oppdatere deg på prosjektene i bypakken følger du lenken Tenk Tromsø. Historikken i prosjektet finner du i Konseptvalgutredningen (KVU)

 

Fase:
Planfase
Kommuner:
Tromsø
Fylker:
Troms og Finnmark

Tromsø © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Jøran Heimdal

Prosjektleder
Telefon:
97 64 38 25
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre