Tromsø er en attraktiv by som vokser raskt. Så attraktiv er byen at beregningene viser at Tromsø vil ha 20 prosent flere innbyggere i 2030. Uten nye reisevaner vil byen ha 30.000 flere bilturer hver dag. Tenk Tromsø er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen for at byen kan vokse, samtidig som vi kommer oss raskere og mer miljøvennlig fram langs nye gang-, sykkel- og bilveger.

Målene for «Tenk Tromsø»:

  • Busstilbudet skal være så godt at Tromsøs innbyggere velger kollektivt på to av ti daglige reiser, og at vi skal reise 20 prosent raskere med bussen.
  • Sykkel- og gangvegene skal være så gode at vi går eller sykler på tre av ti av våre daglige reiser.
Tenk Tromsø
Foto: Marius Fiskum

Fase:
Planfase
Kommuner:
Tromsø
Fylker:
Troms og Finnmark

Tromsø © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Veronica Wiik

Prosjektleder
Telefon:
913 82 147
E-post:

Sist oppdatert: