Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Tunnel- og vegforbindelsen fra Breivika til Langnes er en oppfølging av den vedtatte kommunedelplanen.

Tromsø kommune vedtok i april 2016 en ny kommunedelplan for en ny forbindelse i tunnel- og veg mellom Breivika og Langnes, og derfra videre en bruforbindelse til Kvaløya. Denne kommunedelplanen var et del av prosjektet Transportnett Tromsø, utredningsarbeidet bak det planlagte byvekstprosjektet Tenk Tromsø. 

Bakgrunn for prosjektet er konseptvalgutredningen for transportsystemet i Tromsø Vegvalg Tromsø (2010).

Tunnel- og vegforbindelse fra Breivika til Langnes er er statlig prosjekt og omfatter riksveg 862 og E8, mens en ny kvaløyforbindelse er fylkeskommunal på fylkesveg 862.

Vedtatt trasé for en forbindelse mellom Breivika og Langnes og for ny Kvaløyforbindelse.
Tromsø kommune vedtok i 2016 traseene for en forbindelse mellom Breivika og Langnes og videre bruforbindelse til Kvaløya.

E8 Flyplasstunnelen