Mandag 5. september 2011 fikk statsråd Magnhild Meltveit Kleppa overlevert konseptvalgutredningen som er utført av Statens vegvesen og Jernbaneverket for fremtidig transportløsning for veg og jernbane på strekningen Trondheim–Steinkjer.

E6 Trondheim–Steinkjer og Trønderbanen (KVU)