I gang med KS1

— 27. og 28. september pågikk befaring av strekninger og møter med KS1- konsulenter.

Offentlig ettersyn av KVU

— Konseptvalgutredningen for for transportløsninger på strekningen Trondheim–Steinkjer er lagt ut til offentlig ettersyn.

Kleppa fikk faglig anbefaling

— Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa har nå fått de faglige anbefalingene på fremtidig transportløsning for veg og jernbane på strekningen Trondheim-Steinkjer. Hun takket Statens vegvesen og Jernbaneverket for godt utført arbeid i første etappe.

Fagrapporter tilgjengelig

— I forbindelse med konseptvalgutredningen er det utarbeidet flere fagrapporter.

Kan stimulere regional utvikling

— KVU-arbeidets fagrapporter viser at en ønsket regional utvikling er mulig ved en utvikling av veg- og jernbanenettet slik det er foreslått i flere av konseptene.

Informasjonsmøte 28. april

— Konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger på strekningen Trondheim–Steinkjer

Hovedtrekkene i KVU-utredningen er klare

— Hovedtrekk fra fagutredninger av konsepter viser tendenser. Redusert reisetid fører til store positive virkninger for arbeidsmarkedet og næringslivet i regionen. Kollektvandelen vil øke, men kan ikke ta den kraftige veksten som forventes på veg. Utbedring av sårbare ulykkespunkter vil føre til færre stengninger på veg og jernbane. Et nytt konsept er utviklet.

Hovedtrekkene klare

— Hovedtrekk og resultat i de ulike konseptene for strekningen Trondheim–Steinkjer er nå ferdig utviklet, også for det nye konseptet som er estimert til 15 milliarder kroner.

Referat fra informasjonsmøte 18. januar 2011

— Informasjonsmøte ble holdt på Verdal hotell tirsdag 18. januar fra klokka 09:30 til 11:45. Statens vegvesen arrangerte møtet i samarbeid med jernbaneverket.

Intensivt KVU-arbeid

— Arbeidet med Konseptvalgutredning for strekningen Trondheim-Steinkjer er inne i en intensiv fase. Nylig ble det arrangert informasjonsmøte for samarbeidsgruppen og såkalt SWOT-samling for styringsgruppe, kontaktutvalg og prosjektgruppe.