Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Høsten 2019 startet arbeidene på E6 Forsatunnelen vest for Narvik. Nå er tunnelen ferdig oppgradert. Takk for tålmodigheten.

Statens vegvesen har bygget en helt ny tunnel inne i den gamle. Det eneste som står igjen er tunnelportalene. Tunnelen er gjort bredere og høyere, det er montert frost og brannsikring i himlingen og vegger, og det er montert sikkerhetsutstyret slik at tunnelen tilfredsstiller Tunnelsikkerhetsforskriften.

Omfattende arbeid

For halvannet år siden var byggeleder Rune Karlsen spent på i hvilken forfatning den 50 år gamle tunnelen var.

- Vi står foran et omfattende arbeide. I gamle tunneler vet vi ikke helt tilstanden til før vi kommer oss til bak vegger og tak. Derfor må vi ta noe forbehold om anleggsperioden, men vi ser for oss at arbeidene vil vare ut neste år, sa Karlsen den gang.

Nå, ved arbeidets slutt konstaterer han at det ble akkurat så omfattende, og vel så det.

- I realiteten har vi bygget en ny tunnel fra bunnen av. Vi startet med å gjøre den høyere, bredere og dypere innvendig, dette for å få plass til drens, kabelgrøfter og vann og frostsikring. Deretter monterte vi inn alt av sikkerhetsutstyr. Vi har gjort tiltak som har bedret sikkerheten for trafikantene og utrykningsetater med SOS stasjoner, automatiske bommer, nødbelysning og rømningslys gjennom tunnelen. Dessuten har vi strukket nesten to mil med kabler, sier byggeleder Rune Karlsen i dag.

Ikke bruk mobiltelefonen

Det er satt inn fem SOS-skap med brannslukningsapparat og nødtelefon i hvert skap. Disse står med jevn avstand i tunnelen, og skal bruks hvis det oppstår en situasjon i tunnelen. I tillegg er det ett skap på utsiden av hver tunnelportal. Så fort et brannsluk­kingsapparat blir tatt ned stenges tunnelen automatisk og sikkerhetsbelysning kommer på, eller hvis røret på nød- telefonen blir løftet, går alarmen på Vegtra­fikksentralen. Da vet operatøren på Vegtrafikksentralen nøyaktig hvor hendelsen er. Brukes mobiltelefonen tar det for det første lengre tid, og stedsanvisnin­gen er ikke så nøyaktig.

Etter oppgraderingen kan Vegtrafikksentralen nå overvåke tunnelen. Vegtrafikksentralen kan ut ifra hva opera­tørene ser via fire kameraer utenfor tunnelen eller informasjon fra trafikantene, styre to bommer, røde varselblinklys og variable trafikkskilt.

Takk for hjelp og tålmodighet

I byggeperioden har tunnelen vært trafikkregulert med stenginger dag og natt, i tillegg til ledebilkjøring. Dette har dessverre gått ut over trafikantene som daglig må gjennom tunnelen, men det er ikke å komme utenom med noe ulempe for trafikantene ved så krevende arbeider i tunneler uten omkjøringsmuligheter.

Vi takker alle som har vist forståelse for dette i anleggsperioden og håper dere er fornøyde med tunnelen i dag. Avbruddene i anleggs perioden har vært helt nødvendig for å få trafikken sikkert fram gjennom tunnelen. Nå er det altså over, E6 Forsatunnelen er så godt som ny. 

FAKTA:

Forsatunnelen er 685 meter lang og ble åpnet i 1970. Siden byggestart har vi montert:

  • 89 LED lysarmaturer
  • 8 nødbelysning LED
  • 29 rømningslys langs tunnelveggen
  • 7 SOS nødstasjoner, 5 inne i tunnelen og 2 utenfor. Alle med SOS telefon og to brannslukkere
  • 2 automatiske stengebommer
  • 2 røde varselblink
  • 2 flervariable LED-skilt
  • Montert nødbatteri ved strømbrudd i nettet
  • Over 19000 meter med signal- og kraftkabler
E6 Forsatunnelen er ferdig oppgradert. Foto: Stataens vegvesen.
Aktuelt for fylke(r): Nordland, Troms og Finnmark