Mange vet at Ring 1-tunnelene stenger 1. juli, men få svarer at de vil endre reisemønster. Om ikke mange nok lar bilen stå ender det i kaos og lange køer.

Vaterlandstunnelen og Hammersborgtunnelen på Ring 1 i Oslo sentrum stenges midlertidig i tre år som følge av ombygging, oppgradering og sikkerhetsarbeid knyttet opp mot nytt regjeringskvartal.
Vaterlandstunnelen og Hammersborgtunnelen på Ring 1 i Oslo sentrum stenges midlertidig i tre år som følge av ombygging, oppgradering og sikkerhetsarbeid knyttet opp mot nytt regjeringskvartal. Foto: Erik Larsstuen/ Statens vegvesen

Ring 1 i Oslo sentrum stenges mellom Oslo spektrum i øst og St. Olavsgate i vest den 1. juli. Vegstrekningen på ca. 800 meter holdes stengt i tre år mens Hammersborgtunnelen terrorsikres og bygges om og Vaterlandstunnelen oppgraderes.

Om ikke mange nok av de som kan lar bilen stå og velger kollektivt eller andre måter for transport vil vi oppleve store trafikale utfordringer og køer i og rundt Oslo.

Elbilforbudet regulerer trafikk

Ett trafikkregulerende tiltakt er allerede innført. 6. mai ble det innført midlertidig elbilforbud i alle kollektivfelt i Oslo og Akershus. Dette som et ledd i å øke fremkommeligheten for bussene og redusere personbiltrafikken. Målet er altså å få flere av de som kan til å la bilen stå slik at de som må kjøre bil kan gjøre det.

Venter rapport

Oppfatninger av egne tellinger og observasjoner på både veg og kollektivtilbud viser at biltrafikken er redusert og kollektivreiser har økt. Det er blitt trangerer om plassen på parkeringsplassene ved t-baneholdeplassene og det er flere reisende på de ulike tilbudene. Statens vegvesen har bestilt en rapport på trafikk fra Vianova.Rapporten presenterer tall fra både vegtrafikk og kollektitrafikk og er ventet i disse dager. 

Tall fra undersøkelse

Statens vegvesen har med hjelp av Respons analyse gjennomført en undersøkelse i Oslo basert på informasjonskampanjens fase 1. Spørsmålene er de samme som ble stilt i januar. Og svarene er lett oppløftende.

8 av 10 kjenner til at Ring 1-tunnelene i Oslo sentrum skal stenges for langvarig oppgradering fra og med sommeren 2024. En krafitg oppgang fra januar med 20%, men bare 1 av 10 vet NÅR tunnelene stenger. Dette vil informasjonskampanjens fase 2 ta seg av.

I tillegg er det flere nå enn i januar som oppfatter oppgradering av Ring 1-tunnelene som nødvendig. 6% flere nå enn i januar. Det betyr at over halvparten av de spurte mener at oppgraderingen er nødvendig.

Respons spurte også litt om elbilforbudet. hele 3 av 4 har svart at det har forståelse av innføringen av forbudet.

Kampanjestart rett rundt hjørnet

Fra slutten av inneværende uke vil fase to av informasjonskampanjen kjøres ut. kampanjen vil foregå i sosiale medier de to første ukene. De påfølgende ukene frem til stenging vil det også vøre kampanje i radio.

Ruter kjører også sin informasjonskampanje i samme tidsrom. 

Vegstrekningen på ca. 800 meter holdes stengt i tre år mens Hammersborgtunnelen terrorsikres og bygges om og Vaterlandstunnelen oppgraderes.

VG om Ring 1-oppgraderingen

Forbered deg på tre år med køkaos skriver VG. Ja, om ikke mange nok av de som kan følger Vegvesenets oppfordring om å la bilen stå, vil køkaos i og rundt Oslo bli en realitet.

Les VG sin reportasje av prosjektet her

Aktuelt for fylke(r): Oslo