Det har vært jobbet hardt og lenge mot å finne en løsning for kryssing av Pilestredet via Universitetsgaten i forbindelse med stengningen av Ring 1.

Nå er løsningen klar.

Omtrent slik blir kryssingen av Pilestredet ved Universitetsgaten. Det blir fotgjengerovergang med lysregulering. Selve kryssingen flyttes ca 50 meter vest for Universitetsgaten. På denne måten kan vi ha kryssing på gateplan, bevare et stort nok anleggs- og riggområde og opprettholde en god nok sikkerhet. I tillegg er dette en god løsning for gående, syklende, de næringsdrivende og området generelt.
Omtrent slik blir kryssingen av Pilestredet ved Universitetsgaten. Det blir fotgjengerovergang med lysregulering. Selve kryssingen flyttes ca 50 meter vest for Universitetsgaten. På denne måten kan vi ha kryssing på gateplan, bevare et stort nok anleggs- og riggområde og opprettholde en god nok sikkerhet. I tillegg er dette en god løsning for gående, syklende, de næringsdrivende og området generelt. Illustrasjon: Statens vegvesen/ Veidekke

Etter en helhetsvurdering der vi har tatt hensyn til funksjonshemmede, gående og syklende, trafikksikkerhet og området generelt har vi landet på en god løsning, sier prosjektleder Elin Hermanstad Havik.

Det er kommet inn mange innspill til hvordan kryssingen kunne løses. Det er sett på ulike broløsninger med og uten ramper, og med og uten heis.  Statens vegvesen har i en periode på over to år hatt dialog og samarbeid med ulike interessenter mot å komme frem til en endelig løsning.

Endelig vedtak om løsning havner på en lysregulert fotgjengerovergang ca. 50 meter vest for krysset Universitetsgaten. Forslaget ble spilt inn til Statens vegvesen fra Tullinsamarbeidet.

Prosessen har tatt hensyn til helse, miljø og sikkerhet både innenfor og utenfor anleggsgjerdene, trafikksikkerhet, hensynet til de næringsdrivende, fremkommelighet for gående og syklende og ikke minst tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Med bakgrunn i gode innspill fra blant andre Tullinsamarbeidet og videre bearbeiding i prosjektet, har vi kommet i mål med en løsning som både Statens vegvesen og våre interessenter er fornøyde med, sier Havik.

Statens vegvesen retter en stor takk til alle involverte, og spesielt til Tullinsamarbeidet, for en god og konstruktiv prosess. Vi retter også en takk til næringsdrivende i Pilestredet, Handikapforbundet, Funksjonshemmedes fellesforbund og Oslo kommune som på hver sin måte har bidratt til at vi har landet en god og omforent løsning.

Staten vegvesen går for kryssing med vanlig lysregulert fotgjengerkryssing i Pilestredet x Universitetsgaten.
Staten vegvesen går for kryssing med vanlig lysregulert fotgjengerkryssing i Pilestredet x Universitetsgaten. Illustrasjon: Statens vegvesen/ Veidekke

For ytterligere informasjon, kontakt:
Elin Hermanstad Havik
Prosjektleder Tunneloppgradering Oslo, Ring 1

481 18 540

Aktuelt for fylke(r): Oslo