2. pinsedagt startet Statens vegvesen de forberedende arbeidene for oppgraderingen av Sjølystlokket og Bygdøylokket på E18.

Med kraftige maskiner klippes den armerte betongmidtdeleren opp i småbiter før alt lastes på lastebiler og kjøres ut av tunnelen.

Med hjelp av en stor hydraulisk tang påmontert en gravemaskin, forsvinner den armerte betongmidtdeleren bit for bit.
Med hjelp av en stor hydraulisk tang påmontert en gravemaskin, forsvinner den armerte betongmidtdeleren bit for bit. Foto: Espen Børresen

I forbindelse med oppgraderingen av tunnellokkene må midtdeleren fjernes først slik at det blir plass til å utføre de andre oppgraderingsarbeidene. Neste uke graves E18 opp. Da skal rørkulverten for Hoffselva som renner under E18 skiftes ut.

Etter at midtderleren er klippet opp i mindre biter blir delene lastet opp i containere som kjøres ut med lastebiler.
Etter at midtderleren er klippet opp i mindre biter blir delene lastet opp i containere som kjøres ut med lastebiler. Foto: Espen Børresen

-Denne uken jobber vi på natta med å fjerne midtdeleren og forberede for neste ukes arbeider. Da begynner vi selve hovedarbeidene med å skifte ut rørkulverten for Hoffselva. Denne skiftes ut del for del og vi graver opp E18 bit for bit. På denne måten klarer vi å holde oppe ett felt i hver retning til enhver tid, sier byggeleder Øyvind Christian Sæther i Statens vegvesen. Han påpeker imidlertid at det kommer til å bli trafikale utfordringer, kø og kaos når kapasiteten på en av landets mest trafikkerte veger halveres.

Etterhvert som midtdeleren blir klippet opp, blir delene lastet opp i containere som blir hentet av lastebiler og kjørt ut av tunnelen. Når hele midtdeleren er fjernet blir det satt opp et midlertidig og mobilt stålrekkverk som skal brukes gjennom hele prosjektperioden og som lar oss legge om trafikken i sommer.
Etterhvert som midtdeleren blir klippet opp, blir delene lastet opp i containere som blir hentet av lastebiler og kjørt ut av tunnelen. Når hele midtdeleren er fjernet blir det satt opp et midlertidig og mobilt stålrekkverk som skal brukes gjennom hele prosjektperioden og som lar oss legge om trafikken i sommer. Foto: Espen Børresen

Både Sjølystlokket og Bygdøylokket er gamle og modne for oppgradering og ny infrastruktur. De første tre månedene blir det døgnkontinuerlige arbeider. Først nevnte rørkulvert for Hoffselva, deretter oppgradering av selve lokkene.

-Vi jobber intensivt slik at vi berører trafikken minst mulig. Gjennom sommeren jobber vi døgnet rundt. Da er mange på ferie og rushtrafikken er mindre, sier Sæther.

Arbeidene skal etter planen være ferdige i løpet av oktober i år.

Aktuelt for fylke(r): Oslo