I løpet av torsdag 19. oktober vil alle felt i begge retninger være åpne for trafikk på E18 gjennom Sjølystlokket.

Det betyr at de døgnkontinuerlige arbeidene på E18 er gjennomført og vi går over i fasen der det kun vil arbeides på natt på E18. Ett unntak er arbeidene med rørkulverten for Hoffselva på utsiden av Sjølystlokket. Disse arbeidene vil pågå døgnkontinuerlig, men de vil ikke påvirke trafikkavviklingen.

Fjernes: I løpet av torsdag 19. oktober fjernes denne sperringen i østgående retning på E18 gjennom Sjølystlokket.
Fjernes: I løpet av torsdag 19. oktober fjernes denne sperringen i østgående retning på E18 gjennom Sjølystlokket. Foto: Øyvind Sæther

Fra neste uke vil det kun være nattarbeid på E18. Da skal dagsonen eller partiet av E18 mellom de to tunnellokkene oppgraderes. Samtidig skal infrastrukturen i Sjølystlokket oppgraderes og byttes ut.

Nå gjenstår bare asfalten i det høyre feltet i østgående retning så kan vi åpne for full kapasitet gjennom Sjølystlokket.
Nå gjenstår bare asfalten i det høyre feltet i østgående retning så kan vi åpne for full kapasitet gjennom Sjølystlokket. Foto: Øyvind Sæther

De siste ukenes arbeid med å skifte ut rørkulverten for Hoffselva har vært krevende. Selve prosessen med å jobbe oss gjennom søndre tunnelvegg på Sjølystlokket har vært svært utfordrende. Det har vært komplekse og avansert utfordringer på rekke og rad for entreprenøren vår HAB Construction AS, sier byggeleder Øyvind Sæther i Statens vegvesen. Sæther berømmer samtidig HAB sin måte å møte utfordringene på. De er profesjonelle og løsningsorienterte.

Hoffselva som krysser under Sjølystlokket, legges i tunnel (kulvert) ned mot Oslofjorden
Hoffselva som krysser under Sjølystlokket, legges i tunnel (kulvert) ned mot Oslofjorden Foto: Øyvind Sæther

De resterende nattarbeidene vil tidvis være av støyende art og vil pågå til ca. midten av november.

 

Aktuelt for fylke(r): Oslo