Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har gjennom flere år arbeidet med å rehabilitere tunnelene i Oslo. I sommer er det Bygdøylokket og Sjølystlokket på E18 sin tur

To selskap kjempet om kontrakten, men det var Lysakerfirmaet HAB Construction AS som trakk det lengste strået. Kontrakten som har en verdi på 140 millioner kroner omfatter oppgradering og rehabilitering av infrastruktur og teknisk anlegg på E18 sørvest i Oslo. HAB Construction AS var 109 millioner billigere enn Isachsen Anlegg AS som de konkurrerte mot.

 -Vi er meget godt fornøyde med kontrakten. Nå gleder vi oss til å rigge oss til å komme i gang med arbeidene, sier adm.dir. Christian Tanum i HAB. Tanum og utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik signerte kontrakten elektronisk.

-Nå er det samhandlingsmøte som er neste punkt på planen. Det skjer i slutten av mars. Under samhandlingsmøtet skal vi jobbe oss gjennom kontrakten sammen. Vi skal snakke om og diskutere de punktene i kontrakten vi ser kan by på utfordringer og vi skal bli bedre kjent, sier prosjektleder Elin Hermanstad Havik i Statens vegvesen.

Bakgrunn for oppgradering

Bygdøylokket ble først bygget på 50- og 60-tallet og senere bygget om på 2000-tallet. Sjølystlokket sto ferdig i 2003.

Bygdøylokket består av et betonglokk over E18. E18 går under lokket og har fire kjørefelter, to i hver retning. På toppen av lokket er det en rundkjøring. Betongkonstruksjonen på Bygdøy er modent for rehabilitering.

E18 Bygdøylokket
E18 Bygdøylokket Foto: Erik Larsstuen/ Statens vegvesen

Sjølystlokket sto ferdig i 2003 og består av et betonglokk over E18. E18 går under lokket og har tre kjørefelt i hver retning. I tillegg er det av- og påkjøringsramper i vestre ende av lokket. Oppe på lokket er det grøntarealer og gangveg. Sjølystlokket er 167 meter langt og ca. 30 meter bredt.

Hoffselva krysser Sjølystlokket under E18 i rør og leder vannet ut i Bestumkilen. Røret er i dårlig forfatning, og har gitt setningsskader i kjørebanen til E18. Rørundergangen er også en flaskehals mot Bestumkilen, og tilfredsstiller ikke nye krav til dimensjonering for 200-års flom.

E18 og Sjølystlokket sett i retning øst
E18 og Sjølystlokket sett i retning øst Foto: Erik Larsstuen/ Statens vegvesen

Hva skal gjøres?

Hoffselva krysser i rør under E18. Dette røret er gammelt og modent for utskifting. For å gjøre dette må E18 etappevis graves opp og eksisterende rør byttes ut med en større prefabrikkert betongkulvert. Denne vil øke vannkapasiteten og dermed redusere faren for flom i Hoffselva. Arbeidet vil starte opp i juni og pågå døgnkontinuerlig frem til slutten av august.

Bygdøylokket har med tiden fått skader i betongen. Disse skadene skal utbedres. I tillegg skal vegbanen til E18 under Bygdøylokket senkes slik at frihøyden blir større.  

Elektriske installasjoner, kabler og belysning skal skiftes ut med nytt i begge lokkene.

Det skal også settes opp noen nye skilt og portaler på Ring 3.

Kontakt:

Byggeleder

Øyvind Christian Sæther

977 42 974

Aktuelt for fylke(r): Oslo