En av fire ser for at seg at de må la bilen stå når Ring 1-tunnelene stenger i Oslo 1. juli.

Vaterlandstunnelen og Hammersborgtunnelen på Ring 1 i Oslo sentrum stenges midlertidig i tre år som følge av ombygging, oppgradering og sikkerhetsarbeid knyttet opp mot nytt regjeringskvartal.
Vaterlandstunnelen og Hammersborgtunnelen på Ring 1 i Oslo sentrum stenges midlertidig i tre år som følge av ombygging, oppgradering og sikkerhetsarbeid knyttet opp mot nytt regjeringskvartal. Foto: Erik Larsstuen/ Statens vegvesen

Det viser en representativ undersøkelse Respons Analyse har utført i Oslo og Akershus for Statens vegvesen.

Ring 1-tunnelene mellom Oslo spektrum og Pilestredet/ St. Olavsgate stenges i tre år for oppgradering og sikring. Den daglige trafikken er 17.500 kjøretøy.

-Vi oppfordrer bilister som kan velge andre ruter og andre reisemåter om å forberede seg på stengningen. Vi ber om at de som må kjøre bil i Oslo sentrum etter 1. juli i størst mulig grad benytter Operatunnelsystemet, sier prosjektleder Elin Hermanstad Havik.

58 prosent av de spurte sier at de kjenner til at ring 1-tunnelene skal stenge. 73 prosent har forståelse for at tunneloppgraderingen må gjøres, selv om det medfører ulemper.

-Vi har denne uken satt i gang en kampanje for å bevisstgjøre bilister om at stengningen vil medføre økt press på veinettet i Oslo. Vi oppfordrer folk til å tenke på alternative reisemåter i Oslo sentrum, sier Elin Hermanstad Havik.

Det er positivt at en av fire allerede nå sier at de kan vurdere andre reisemåter, sier prosjektlederen.

Det er få som kjører bil i Oslo sentrum daglig eller flere ganger i uken. Det er derimot mange som kjører et par ganger i løpet av en måned. Hvis færre kjører bil i Oslo sentrum etter 1. juli vil konsekvensene av stengningen bli mindre både for byen og bilistene selv. Om man kan legge reisen til et annet tidspunkt enn rushtidene, vil det også ha positiv innvirkning på trafikkbildet i Oslo

 

Noen tall fra undersøkelsen

72% av de spurte disponerer bil.

58% kjører i Oslo fra 1-3 ganger i måneden eller sjeldnere.

16% kjører en eller flere ganger i uken

73% har forståelse for at oppgradering av tunellene må til tross ulemper for innbyggere og trafikanter.

1 av 4 ser for seg å endre reisemønster etter stengningen

Aktuelt for fylke(r): Oslo