Arbeidene med rehabiliteringen av Bygdø- og Skøyenlokkene fortsetter. Fremover blir det støyende arbeider både innenfor og utenfor lokkene.

- I dagene framover blir det jetpeling utenfor Sjølystlokket og asfaltfresing og mekanisk meisling i Bygdølokket. Dette vil dessverre naboer merke godt. Det meste av dette skjer på dagtid i tidsrommet mellom kl. 07-19. Dette er i henhold til dispensasjonen vi har fått for arbeidene, sier byggeleder Øyvind Sæther.

Full rulle

De omfattende arbeidene på E18-lokken er godt i gang. E18 vestfra inn mot Oslo er en av landets mest trafikkerte veistrekninger med 78.000 bilder i døgnet. Trafikk nå på sommeren er like stor som ellers.

Når man struper de to feltene som er hver vei til ett, blir det tidvis kø, kork og kaos. I tillegg bor det masse folk i nabolaget. Når selve oppgraderingsarbeidene i tillegg er faglig og teknisk krevende, er dette en logistikkøvelse på høyt nivå.

Prosjektet har døgnkontinuerlig drift for å få unna arbeidene så raskt som mulig.

Blir litt verre

- Alle som ferdes i området og gjennom anleggsområdet har merket trafikkomleggingen godt. Men det går faktiske bedre enn forventet. Bilistene er flinke til å ta hensyn, følge skilting og tilpasse farten etter forholdene, oppsummerer Sæther etter to uker med trafikkomlegging.

Selv om det meste går som planlagt frykter byggelederen at det blir litt verre før det blir bedre igjen.

- Snart tar pendletrafikken seg opp igjen. Sammen med økt næringstransport regner vi med at dette betyr økt trafikk på morgen og ettermiddag. Det vil trolig bety lengre køer i de tradisjonelle rushtidene.

Men Vegvesenet håper at åpninger av flere kjørefelt skal hjelpe på etter hvert.

- Går alt etter planen så åpner vi ett ekstra kjørefelt i vestgående retning tidlig i august. Trolig rundt månedsskiftet åpner vi også ett ekstra i østgående, slik at begge retninger har trafikk i to kjørefelt. Det betyr en økning i kapasitet og bedret fremkommelighet til tross for fortsatt innsnevringer og nedsatt hastighet gjennom anleggsområdet, sier byggeleder Øyvind Sæther.

Aktuelt for fylke(r): Oslo