Arbeidet med å bygge om ferjeleiene kan fortsatt skape forsinkelser, støv- og støyproblemer for naboer og de reisende.

Bildet viser Omfattende ombygging av ferjeleiet på Drag. Det skal blant annet tilpasses drift med nullutslippsferger (El-ferjer) Foto: Statens vegvesen
Omfattende ombygging av ferjeleiet på Drag. Det skal blant annet tilpasses drift med nullutslippsferger (El-ferjer) Foto: Statens vegvesen

Ombyggingen av ferjesambandet Drag-Kjøpsvik har kommet godt i gang. Nå gjenåpnes sambandet for trafikk etter å ha vært stengt i to måneder. Fra 1. november gjenopptar ferjen MF Vardehorn sin vanlige rute.

Grønt, sikkert og tilgjengelig

Ombyggingen er et ledd i det grønne skiftet. Når de ferjeleiene står ferdig i desember 2022 setter Statens vegvesen inn nullutslippsferger (El-ferjer) i begge samband som krysser Tysfjorden. Ombyggingen vil også å gi bedre og sikrere trafikkavvikling. Samtidig bygges servicebygg med oppholdsrom og toalettfasiliteter som er tilrettelagt for alle reisende (universell utforming).

Etter ombyggingen får fergeleiet ved Kjøpsvik nesten doblet kapasiteten.
Etter ombyggingen får fergeleiet ved Kjøpsvik nesten doblet kapasiteten. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Krevende trafikk

Den 3. januar 2022 stenger sambandet E6 Bognes-Skarberget i tre måneder. Også det for ombyggingen. Da rutes all trafikk over Drag-Kjøpsvik og det settes inn to ferjer der. Det betyr flere biler på vegen og at trafikken i perioder kan gå tregere enn normalt. Statens vegvesen oppfordrer derfor alle til å kjøre ekstra aktsomt. Sett av mer tid til reisen, reduser farten og vis særlig hensyn til skolebarn, andre myke trafikanter til de som jobber med ombyggingen på ferjeleiene.

Nye rutetider

Nye rutetider for perioden med to ferger over Drag-Kjøpsvik vil bli publisert senere.

Fortsatt anleggsarbeid

Ferjeleiene på Drag og i Kjøpsvik kommer fortsatt til å være en byggeplass i lang tid fremover. Dette vil skape noen lokale utfordringer. Oppstillingsplassene på ferjeleiene vil få et midlertidig dekke av grus. Statens vegvesen og entreprenøren Peab Anlegg AS vil iverksette nødvendige støvdempende tiltak. Men i perioder kan de som bor i nærheten, eller har sitt virke i nær tilknytning til anleggsområdene, komme til å oppleve støy og støv fra arbeidet.

Bildet viser byggearbeid på ferjeleiet i Kjøpsvik
Ferjeleiene på Drag og i Kjøpsvik kommer fortsatt til å være en byggeplass i lang tid fremover. Foto: Statens vegvesen
Bildet viser Ombyggingen vil også å gi bedre og sikrere trafikkavvikling. Samtidig bygges servicebygg med oppholdsrom og toalettfasiliteter som er tilrettelagt for reisende med spesielle behov (universell utforming). Foto: Statens vegvesen
Ombyggingen vil også å gi bedre og sikrere trafikkavvikling. Samtidig bygges servicebygg med oppholdsrom og toalettfasiliteter som er tilrettelagt for reisende med spesielle behov (universell utforming). Foto: Statens vegvesen

Begrenset parkering

Brakkerigg og maskiner som i dag legger beslag på deler av parkeringsplassen ved ferjeleiet i Kjøpsvik, blir stående frem til ombyggingen er ferdigstilt i desember 2022. Det betyr at det frem til da, vil være begrensede parkeringskapasitet i området. Statens vegvesen og Peab Anlegg AS vil så langt som mulig tilrettelegge for parkeringsmuligheter, men det er dessverre ikke mulig å gjennomføre anleggsarbeidene uten å beslaglegge deler av arealet det normalt parkeres på. Vi beklager dette.

Tabelloversikt over neste planlagte stenginger:

Rv. 827 Drag-Kjøpsvik:

01.04.2022

31.05.2022

(2 mnd.)

 

E6 Bognes-Skarberget:

03.01.2022

31.03.2022

(3 mnd.)

01.09.2022

30.11.2022

(3 mnd.)