Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Ferjesambandet E6 Bognes-Skarberget stenges i tre måneder fra og med 3. januar 2022. Det blir omkjøring over sambandet rv. 827 Drag-Kjøpsvik.

Statens Vegvesen og entreprenøren PEAB as bygger om de fire ferjeleiene i Tysfjorden. For å få gjennomført helt nødvendig arbeid, må ett og ett av de to ferjesambandene i perioder stenges. Den 3. januar stenges derfor E6 Bognes-Skarberget i tre måneder. Trafikken rutes da over sambandet rv. 827 Drag-Kjøpsvik. På E6 blir omkjøringen skiltet med lystavle ved Dragskrysset i sør og ved Efjord i nord.

Kart som viser de fire ferjeleiene i sambandet rv. 827 Drag-Kjøpsvik og E6 Bognes-Skarberget over Tysfjorden i Nordland.
Sambandene rv. 827 Drag-Kjøpsvik og E6 Bognes-Skarberget over Tysfjorden i Nordland.

Styrker det åpne sambandet

Når bare ett ferjesamband er åpent betjenes det med to ferjer. MF Melshorn flyttes til Drag-Kjøpsvik når Bognes-Skarberget stenges og MF Vardehorn flyttes til Bognes-Skarberget når Drag-Kjøpsvik stenges. (Se stenge- og rutetabeller under)

Grønt, sikkert og tilgjengelig

Ombyggingen er et ledd i det grønne skiftet. Når ferjeleiene står ferdig i desember 2022 setter Statens vegvesen inn nullutslippsferger (El-ferjer) i begge samband. Ombyggingen vil også gi bedre og sikrere trafikkavvikling. Det bygges samtidig servicebygg med oppholdsrom og toalettfasiliteter som er tilrettelagt for alle reisende.

Krevende trafikkbilde

Statens vegvesen oppfordrer alle til å kjøre ekstra aktsomt langs rv. 827 når det settes inn to ferjer over Drag-Kjøpsvik. Det vil bli flere biler på vegen enn normalt og trafikken kan i perioder komme til å gå tregere enn vanlig. Senk farten, vis særlig hensyn til skolebarn, andre myke trafikanter og til de som jobber med å bygge om ferjeleiene.

Kontinuerlig byggeaktivitet

Statens vegvesen gjør oppmerksom på at det også utenom periodene med stengning vil være byggeaktiviteter på begge ferjeleiene. Dette kan i noen tilfeller medføre forsinket avvikling av trafikk.

NB: Trafikken over rv. 85 Bognes-Lødingen påvirkes ikke av utbyggingen og vil gå som normalt.

Stenging vil skje i følgende perioder:

Bognes-Skarberget:                                                       

03.01.2022

31.03.2022

(3 mnd.)

01.09.2022

30.11.2022

(3 mnd.)

    Drag-Kjøpsvik:

01.09.2021

31.10.2021

(Utført.)

01.04.2022

31.05.2022

(2 mnd.)

Ny ruteplan i perioder ved stenging

Det legges opp til å ha samtidige avganger fra Drag og Kjøpsvik i perioden med to ferger i rv. 827 sambandet.

 

Ruteplan DragKjøpsvik

(3. januar - 31. mars 2022)

 

Ruteplan BognesSkarberget 

(1. april – 31. mai 2022)

Fra Kjøpsvik

Fra Drag

 

Skarberget

Bognes

05:50

05:50

 

00:40

00:40

06:50

06:50

 

02:00

02:00

08:00

08:00

 

04:40

04:40

08:50

08:50

 

06:00

06:00

10:00

10:00

 

07:20

07:20

11:10

11:10

 

08:40

08:40

12:00

12:00

 

09:20

09:20

13:00

13:00

 

10:20

10:20

14:00

14:00

 

11:00

11:00

15:00

15:00

 

11:40

11:40

16:00

16:00

 

12:20

12:20

17:00

17:00

 

13:00

13:00

18:00

18:00

 

13:40

13:40

19:00

19:00

 

14:20

14:20

20:00

20:00

 

15:00

15:00

20:50

20:50

 

15:40

15:40

22:00

22:00

 

16:20

16:20

23:00

23:00

 

17:00

17:00

01:00

01:00

 

17:45

17:45

02:00

02:00

 

18:40

18:40

   

 

19:20

19:20

 

 

 

20:20

20:20

 

 

 

21:15

21:15

 

 

 

22:00

22:00

 

 

 

23:20

23:20

Ruteendringene vil bli oppdatert hos Torghatten Nord (rutetabeller) og i reiseopplysningsportalen: https://www.reisnordland.no/rutetabeller

Annen kollektivtransport

Bussrute linje 100 Narvik/Sortland-Bodø og Bodø-Narvik/Sortland vil i stengeperioder kunne påvirkes. Vi ber reisende å benytte seg av www.reisnordland.no. Informasjon om endinger for bussruta publiseres der.

Kontakter

For informasjon om ferjedrift og ruter kontakt:

Steinar Simonsen

Telefon:91340435

'E-post: steinar.simonsen@vegvesen.no

For informasjon om utbyggingen kontakt:                          

Knut Sjursheim

Prosjektleder, Statens vegvesen, Utbygging Nord

Tel:97099993

E-post: knut.sjursheim@vegvesen.no

http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.