Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Ferjesambandet E6 Bognes-Skarberget stenges i tre måneder fra og med 1. september 2022. Det blir omkjøring over sambandet rv. 827 Drag-Kjøpsvik.

Statens Vegvesen og entreprenøren Peab AS bygger om de fire ferjeleiene i Tysfjorden. For å få gjennomført helt nødvendig arbeid, har ferjesambandene i perioder vært stengt. Den 1. september stenges ferjesambandet E6 Bognes-Skarberget i tre måneder. Trafikken rutes da over sambandet rv. 827 Drag-Kjøpsvik. Omkjøringen fra E6 vil bli skiltet med lystavle ved Dragskrysset i sør og ved Efjord i nord. Dette er den den siste planlagte stengingen av ferjesamband knyttet til ombyggingen.

Kart som viser de fire ferjeleiene i sambandet rv. 827 Drag-Kjøpsvik og E6 Bognes-Skarberget over Tysfjorden i Nordland.
Sambandene rv. 827 Drag-Kjøpsvik og E6 Bognes-Skarberget over Tysfjorden i Nordland.

Styrker det åpne sambandet

MF Melshorn flyttes til Drag-Kjøpsvik som betjenes med to ferjer så lenge Bognes-Skarberget er stengt. (se rutetabell under)

Grønt, sikkert og tilgjengelig

Ombyggingen av ferjeleiene er et ledd i det grønne skiftet. Når ferjeleiene står ferdig i desember 2022, vil sambandet rv. 827 Drag-Kjøpsvik være klargjort for elektrisk drift. Ferjesambandet E6 Bognes-Skarberget går over til elektrisk drift ca. ett år senere, når kraftlinjene som skal forsyne ferja med strøm står ferdig og kan tas i bruk. 

De nye ferjeleiene vil gi bedre og sikrere trafikkavvikling. De får servicebygg med oppholdsrom og toalettfasiliteter tilrettelagt for alle reisende. E6 Bognes Skarberget får økt kapasitet med flere avganger og sambandet blir døgnåpent. 

Krevende trafikkbilde

Statens vegvesen oppfordrer alle til å kjøre ekstra aktsomt langs rv. 827 når det settes inn to ferjer over Drag-Kjøpsvik. Det vil bli flere biler på vegen enn normalt og trafikken kan i perioder komme til å gå tregere enn vanlig. Senk farten, vis særlig hensyn til skolebarn, andre myke trafikanter og til de som jobber med å bygge om ferjeleiene.

Kontinuerlig byggeaktivitet

Statens vegvesen gjør oppmerksom på at det også utenom periodene med stengning vil være byggeaktiviteter på begge ferjeleiene. Dette kan i noen tilfeller medføre forsinket avvikling av trafikk.

NB: Trafikken over rv. 85 Bognes-Lødingen påvirkes ikke av utbyggingen og vil gå som normalt.

Stenging vil skje i følgende perioder:

Bognes-Skarberget:                   

03.01.2022

31.03.2022

(Utført.)

01.09.2022

30.11.2022

(3 mnd.)

 Drag-Kjøpsvik:

01.09.2021

31.10.2021

(Utført.)

01.04.2022

31.05.2022

(Utført.)

  

Ny ruteplan i perioder ved stenging

Det legges opp til å ha samtidige avganger fra Drag og Kjøpsvik i perioden med to ferger i rv. 827 sambandet.

Ruteplan DragKjøpsvik (1. september - 30. november 2022)

Fra Kjøpsvik

Fra Drag

05:50

05:50

06:50

06:50

08:00

08:00

08:50

08:50

10:00

10:00

11:10

11:10

12:00

12:00

13:00

13:00

14:00

14:00

15:00

15:00

16:00

16:00

17:00

17:00

18:00

18:00

19:00

19:00

20:00

20:00

20:50

20:50

22:00

22:00

23:00

23:00

01:00

01:00

02:00

02:00

   
   
   
   

Ruteendringene vil bli oppdatert hos Torghatten Nord (rutetabeller) og i reiseopplysningsportalen: https://www.reisnordland.no/rutetabeller

Annen kollektivtransport

Bussrute linje 100 Narvik/Sortland-Bodø og Bodø-Narvik/Sortland vil i stengeperioder kunne påvirkes. Vi ber reisende å benytte seg av www.reisnordland.no. Informasjon om endinger for bussruta publiseres der.

Kontakter

For informasjon om ferjedrift og ruter:

Steinar Simonsen

Mobil:91340435

steinar.simonsen@vegvesen.no

For informasjon om utbyggingen:

Knut Sjursheim

Prosjektleder

Statens vegvesen, Utbygging Nord

Tel:97099993

knut.sjursheim@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Nordland, Hamarøy, Narvik