Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Åpningen skjer 3 uker etter det som opprinnelig var planlagt. Forsinkelsen skyldes mer krevende grunnforhold enn forventet.

Ferjesambandet på rv. 827 har vært stengt siden 1. april og skulle etter opprinnelig plan åpne 1. juni. Årsaken er krevende grunnforhold på Drag, som har gjort det vanskelig å bore ned og få festet pelene til det nye ferjeleiet.

– Dette har forsinket fremdriften i arbeidet, forklarer delprosjektleder Finn Eirik Rostad i Statens vegvesen. Vi beklager de ulempene dette påfører de reisende.

Ekstra skyssbåt som er satt inn mellom Drag og Kjøpsvik vil fortsette i annonsert rute fram til ferjesambandet åpner.

Kart som viser de fire ferjeleiene i sambandet rv. 827 Drag-Kjøpsvik og E6 Bognes-Skarberget over Tysfjorden i Nordland.
Sambandene rv. 827 Drag-Kjøpsvik og E6 Bognes-Skarberget over Tysfjorden i Nordland.

Forsterket kapasitet

Fra og med 23. juni vil begge ferjesamband over Tysfjorden holdes åpne for trafikk gjennom sommeren.

Første avgang på sambandet Drag-Kjøpsvik vil være 23.06.2022 kl. 06:00 fra Kjøpsvik og kl. 06:50 fra Drag. Sambandet vil betjenes av en ferje med en kapasitet på 120 biler.

Det andre sambandet - E6 Bognes-Skarberget vil betjenes av to ferjer. Her vil ferje to ha øket kapasitet fra 50 biler til 75 biler. Ferje èn har en kapasitet på 120 biler.

En stenging igjen

De fire ferjeleiene for sambandene E6 Bognes-Skarberget og rv. 827 Drag-Kjøpsvik bygges om for å tilrettelegges for elferjedrift i fra desember i år. Den siste stengingen Statens Vegvesen og entreprenøren PEAB AS har planlagt i forbindelse med ombyggingen er fra 1. september til 30. november 2022. Da stenges sambandet E6 Bognes-Skarberget i tre måneder.

Fortsatt en byggeplass

Pågående anleggsarbeid på ferjekaiene gir noen utfordringer på oppstillingsplass, men ved mye trafikk settes det inn personell på fergeleiene for å dirigere køen.

Anleggsarbeidene vil pågå ved alle fire ferjeleier fram til utgangen av 2022. Reisende må derfor være forberedt på å møte fire anleggsområder. Det vil være satt opp sperringer slik at reisende ikke skal ha tilgang til områder der arbeider pågår. Vi ber alle reisende respektere de oppsatte sperringer og skilt/anvisninger. I hele anleggsperioden vil det være begrensede muligheter for parkering ved ferjeleiene og vi ber derfor om at reisende med parkeringsbehov tar hensyn til dette og finner alternative løsninger.

Etter ombyggingen får fergeleiet ved Kjøpsvik nesten doblet kapasiteten.
Etter ombyggingen får fergeleiet ved Kjøpsvik nesten doblet kapasiteten. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Rv. 85 Bognes – Lødingen

Her ble et tredje fartøy satt inn 3. juni. Endring på kai gir flere oppstillingsplasser og annen avkjøring. Vi har beredskap på trafikkdirigering ved opphopning av trafikk. Kamera på kaien gjør at Statens vegvesen til enhver tid har oversikt over behovet for dette tiltaket. Det er også mulig å kjøre noen ekstra turer ved behov.

Generelle reiseråd på alle riksvegferjene

  • Reis gjerne når ikke alle andre reiser. Tidlig på morgenen og sent på kvelden er det mindre trafikk. Erfaring fra i fjor tilsier at fellesferien er spesielt travel.
  • Vis god køkultur. Ikke snik i køen selv om det kan være fristende. Husk at mange av de som jobber på ferjeleiene er unge mennesker i sommerjobb. De har ikke ansvar for at det blir kø, og de kan ikke slippe deg om bord når ferja er full. Vis respekt.
  • Alle passasjerer reiser gratis, men du betaler for kjøretøyet. Betaling for kjøretøy gjøres via AutoPASS-brikke, skiltlesing eller ferrypay.no. Statens vegvesen anbefaler at alle som reiser med ferje å opprette AutoPASS-avtale eller legger inn kortbetaling via ferrypay.no. Uten dette vil det påløpe et gebyr på 75 kr for faktura.
  • Lengden på kjøretøy har betydning for hvor mye du betaler for ferjebilletten. Det kan være lurt å sjekke om for eksempel sykkelstativet gjør at du havner i en annen takstgruppe.

Kontaktpersoner

For informasjon om ferjedrift og ruter:

Steinar Simonsen
Mobil:91340435
E-post:

 

For informasjon om utbyggingen:

Knut Sjursheim
Prosjektleder, Statens vegvesen Utbygging Nord
Mobil: 97099993
E-post: