Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

– Professor Jørn Rattsø tar feil når han påstår at kostnaden med bygging av Hardangebrua ble tredoblet.

Det er prosjektleder Bente Johnsen Aase som sier dette etter presentasjonen som professor Jørn Rattsø hadde i Oslo denne uken. Her har leder av Produktivitetskommisjonen trukket fram bygging av Hardangerbrua mellom 2009 og 2013 som eksempel på vegprosjekter som har hatt stor kostnadsstigning.

Han påstår at prisen er økt fra 800 mill. kr til 2,7 milliarder.

Har holdt rammen

– Statens vegvesen gjennomfører vegprosjekter etter politiske vedtak. I dette tilfellet var det i 2006 at Stortinget vedtok prosjektet, til en pris på 1.710 millioner (2004-kr.). Når vi i dag skal oppsummere prosjektet i 2015-kroner er det rett at prisen er 2,7 milliarder. Med indeksreguleringen fra perioden 2004 til 2015 er det helt sammenlignbart med en prisøkning fra 1,7 til 2,7 milliarder i denne 11-årsperioden.

Prosjektet har altså holdt seg INNENFOR den styringsrammen som Stortinget har gitt, sier prosjektlederen for Hardangerbrua i Statens vegvesen.

Rattsø sitt tall på 800 mill. kr er fra slutten av 1980-tallet, da det første ble planlagt bygging av Hardangerbrua – etter vegloven. Dette prosjektet sa Stortinget nei til i 1996. Ny planlegging ble startet etter 2000, på grunnlag av plan- og bygningsloven, og med et helt nytt konsept på tilførselsvegene, som er inkludert i prosjektet. Kort fortalt innebærer dette at det er bygget tunneler helt inn på hengebrua på begge sider av fjorden. Hovedplanen fra 1988 hadde åpen veg i dagen langs strendene på begge sider av fjorden.

I dagens verdi ville planen fra 1980-tallet ha tilsvart en byggepris på ca. 2,5 milliarder, på grunn av prisstigningen.

Bygging av Hardangerbrua er altså gjennomført i samsvar med planer og kostnadstallene som ligger til grunn for stortingsvedtaket fra 2006, inkludert indeksregulering, slik det gjelder for alle byggeprosjekter, avslutter Bente Johnsen Aase.

Illustrasjonsbilde Hardangerbrua
Det er feil å si at Hardangerbrua fikk tredoblet kostnaden. ( Foto: Geir Brekke
Aktuelt for fylke(r): Vestland