Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Arbeidet med detaljreguleringsplan for rv. 41 Steane – Vrådal går føre seg, og Statens vegvesen inviterer til open kontordag.

Statens vegvesen skal ha open kontordag om det pågåande reguleringsplanarbeidet for utbetring av rv. 41 på strekninga Steane–Vrådal på Vrådal klubbhus fredag 28. april kl. 10.00–14.00.

 Lurer du på noko om planarbeidet så møt opp! Du treng ikkje bestille tid.

Har du til dømes avkøyring som du veit blir påverka, ta turen innom så kan me diskutera løysingar.

 Spørsmål om planarbeidet kan elles rettast til planleggingsleiar

Kart over Vrådal der klubbhuset er avmerkt på kartet.
Den opne kontordagen blir halden på Vrådal klubbhus. Klubbhuset har adressa Straumnesvegen og er merkt med den grøne prikken på kartet. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark