Rv. 41 opnar i morgon tidleg

— Etter grundige undersøkingar og fleire boltar i fjellet, opnar rv. 41 mellom Nes og Kyrkjebygda i morgon kl. 06.30.

Rv. 41 ved Mjågeto opnar 21. april

— Rv. 41 mellom Nes og Kyrkjebygda opnar fredag 21. april kl. 15.00. Då vil vegen vera oppe morgon, ettermiddag og i helgane.

Rv. 41 Steane-Vrådal: Open kontordag

— Arbeidet med detaljreguleringsplan for rv. 41 Steane – Vrådal går føre seg, og Statens vegvesen inviterer til open kontordag.