Statens vegvesen har i samarbeid med Grue kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan for rv. 2 Ny Piksrud bru - og ber om merknader til planforslaget.

Dagens Pikrud bru har overflateskader i form av avskallinger på betong. I tillegg, har brua vært utsatt for setninger. Brua må derfor erstattes. I forslag til reguleringsplan for rv. 2 Piksrud bru, foreslås det å bygge ny bru i samme trase som dagens bru. Den nye brua - inkludert tilstøtende veg - vil ha en vegbredde på 9 meter, som samsvarer med vegstandard H1. 

Plandokumentene finner du her.

Tiltaket inngår i gjennomføringsprogrammet for riksveger 2022- 2027. Utbyggingen av strekningen er avhengig av årlige bevilgninger over statsbudsjettet, men planlagt og ønsket byggestart er 2026.

Du kan lese mer om planarbeidet for nye Piksrud bru her.

Frist for merknader

Frist for å sende merknader til planen er 26. januar 2024. Merknadene sendes skriftlig på epost til firmapost @vegvesen.no  eller med vanlig post til Statens vegvesen, Drift og vedlikehold, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Ta gjerne kontakt

Har du spørsmål til planforslaget, kan du ta kontakt med planleggingsleder Eirik Trøften Aas på telefon 61271264 eller epost . Du kan også kontakte Zwestin Welfry, kontaktperson i Grue Kommune, på telefon 46969534 eller på epost .