Prosjektet er en detaljreguleringsplan fra Gaustadaleen til Tåsenlokket som omfatter nytt sykkelveg m/fortau på sørsiden av Ring 3, der gående og syklende separeres.

Vei:
Rv. 150
Fase:
Planfase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Finansiering:
Uavklart
Totalkostnad:
100 millioner. +/- 40%
Oppstart:
2022
Antatt åpnet:
2023

Rv. 150 Ring 3 Gaustadaleen–Rektorhaugen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Østensjøveien 34, 0667, OSLO

Kontakter

Siri Malene Torgeirson

Planleggingsleder
E-post:

Thorstein Hymer

Ass. Planleggingsleder
Telefon:
405 53 426
E-post:

Svend Martin Oppegaard

Eiendom/grunnerverv
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre