Prosjektet er en detaljreguleringsplan fra Gaustadalléen til Tåsenlokket som omfatter nytt sykkelveg med fortau på sørsiden av Ring 3, hvor gående og syklende separeres i sitt eget felt. Hensikten med tiltaket er å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten for syklende og gående på stekningen. Reguleringsplanen ligger nå til behandling i Oslo kommune.

Vei:
Rv. 150
Fase:
Planfase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Finansiering:
Stat
Totalkostnad:
100 millioner. +/- 40%
Oppstart:
2024
Antatt åpnet:
2026

Rv. 150 Ring 3 Gaustadaleen–Rektorhaugen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Siri Malene Torgeirson

Planleggingsleder
E-post:

Svend Martin Oppegaard

Eiendom/grunnerverv
E-post:

Sist oppdatert: